Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rybníky R1, R2 v k.ú. Dobřeň
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2011 04.01.2012 14:00
Pozemkové úpravy v k.ú. Kunčí, Slatiňany a Škrovád
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.12.2011 04.01.2012 14:00
Komplexní pozemková úprava v k. ú. Stebno u Petrohradu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 07.12.2011 09.01.2012 15:00
KPÚ Nechvalice II
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.12.2011 30.01.2012 16:00
Projektové dokumentace pro provedení PPO v povodí vodního toku Luha k.ú.Bělotín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2011 03.01.2012 10:00
Zajištění servisu a případné rozšíření software Sumarizace výkazu MYSL 1-01 pro orgány státní správy myslivosti (OÚ s rozšířenou působností, KÚ, MZe) a nejnižší statistické jednotky tj. uživatele honiteb, pro roky 2012 - 2015.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2011 21.12.2011 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nepasice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2011 23.12.2011 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrušky u Brna
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.12.2011 23.01.2012 11:00
Geometrické zaměření pozemků 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2011 14.12.2011 12:00
Upřesnění a zaměření přídělů v k.ú. Pavličky, Tuhaň u Dubé a Hlemýždí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2011 14.12.2011 12:00
Vyhotovení návrhu KPÚ v k.ú. Poněšice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2011 19.12.2011 12:00
Vypracování návrhu KPÚ Libická Lhotka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2011 21.12.2011 14:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Mackovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 01.12.2011 18.01.2012 13:00
Projektová dokumentace BK 13 Nová Ves II
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2011 08.12.2011 12:00
Vyhotovení návrhu KPÚ v k.ú. Záblatí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.11.2011 30.01.2012 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016