Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Září - Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin 2010 – 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2010 22.04.2010 14:00
Rekonstrukce kotelny MZe, Těšnov 17.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.03.2010 13.04.2010 10:00
KOMPLEXNÍ LETECKÝ ZÁSAH ULV APLIKACÍ PROTI KLÍNĚNCE JÍROVCOVÉ (CAMERARIA OHRIDELLA)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2010 07.04.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Hořenec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 19.03.2010 13.04.2010 12:00
Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství – část II - Terénní šetření
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2010 06.04.2010 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Slaviboř
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.03.2010 19.04.2010 15:30
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Stvolínky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 15.03.2010 28.04.2010 12:00
Vypracování návrhu KPÚ Skorkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 15.03.2010 14.05.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bukovina u Hradce Králové, včetně ucelené části k.ú. Piletice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.03.2010 30.03.2010 14:00
„Stavba polních cest HC- 2, HC- 4 v k.ú. Březka u Velké Bíteše“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 11.03.2010 22.12.2009 10:00
KPÚ Kojátky, Šardičky-realizace souboru staveb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 11.03.2010 23.12.2009 10:00
Tlumení hmyzích kalamit biologickými metodami - vývoj prototypu biopreparátu proti ponravám chrousta na bázi entomopatogenní houby Beauveria bassiana
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2010 23.03.2010 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobrošov u Libé
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.03.2010 31.03.2010 16:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vranovice a Kelčice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.03.2010 28.04.2010 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hradčany na Moravě
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 05.03.2010 30.04.2010 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016