Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis HW - Servis skenerů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 27.09.2018 09:00
MVN Tutleky, obnova vodního díla
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 12.09.2018 11.10.2018 10:00
Nákup černobílého laserového multifunkčního zařízení formátu A3
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2018 03.10.2018 09:00
Laboratorní informační systém
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2018
Rámcová dohoda na dodávky osobních ochranných prostředků
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 25.09.2018 10:00
Jez Spytihněv, automatizace ovládání jezu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2018 21.09.2018 09:00
Rekonstrukce přečerpávací stanice v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 21.09.2018 10:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.09.2018
HP CarePack pro 7 WMware - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 13.09.2018 09:00
Dodávka elektřiny na rok 2019
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.09.2018
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2019 - 2022
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadáno 06.09.2018 15.10.2018 10:00
Úprava mobilní aplikace ÚHÚL – Veskom
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 13.09.2018 09:00
nožový laboratorní mlýnek
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 14.09.2018 12:00
sterilizátor
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 13.09.2018 14:00
Ochranné prostředky do lesa
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 07.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016