Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OČS Svratka, stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 15.09.2022 04.10.2022 10:00
Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 15.09.2022 17.10.2022 10:00
Krmiva a krmné komponenty pro zvířata
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
nadlimitní Zadáno 14.09.2022 08.11.2022 09:45
Aktualizace struktury a limitních cen zemědělských investic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 03.10.2022 09:00
Labe, stanovení záplavového území, ř.km 1058 – 1075,8; hydrotechnické výpočty
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2022 03.10.2022 12:00
Lomnice, nádrž Raspenava, studie proveditelnosti
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2022 07.10.2022 12:00
Dodávka 2 ks užitkových vozů N1 s chladícím agregátem pro svoz vzorků
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Zadáno 07.09.2022 27.09.2022 12:00
OPRAVA POVRCHŮ KOMUNIKACÍ – 2. ČÁST
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2022 22.09.2022 10:00
Poskytování úklidových služeb v budově laboratoří Povodí Vltavy, státní podnik, E. Pittera 1, České Budějovice
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2022 30.09.2022 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 01.09.2022
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část A (Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Tichov, Loučka)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část B (Vlachovice, Vrbětice a Haluzice)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část C (Vlachova Lhota)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, související veřejná infrastruktura - Celek 08 a 09 - kanalizace - DSP, DPS a související činnosti - Část D (Smolina)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 05.10.2022 09:30
Pracovní oblečení a ochranné pomůcky (2022–2025)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 01.09.2022 14.10.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016