Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sledování stavu zátěže zemědělských půd, rostlin a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.06.2018 06.08.2018 13:00
Demolice RD čp. 126, 01.012 ochrana území obce NH, OHO
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018
VD Hubálov, soudně-znalecké posouzení porušení pravostrané části jezu Hubálov
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 29.06.2018 02.08.2018 10:00
Poskytování služeb VPN MPLS sítě
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2018 10.07.2018 09:00
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2018 12.07.2018 09:00
Dodávka audiovizuálních a fotografických přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2018 12.07.2018 12:00
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích - projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 26.06.2018 25.07.2018 10:00
Obnova licencí statistického softwaru IBM SPSS 25
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 03.07.2018 10:00
Pořízení strojů do kuchyně Ministerstva zemědělství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2018 03.07.2018 12:00
Síťový balancer - F5 - BIG-IP SERVICE - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 28.06.2018 09:00
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“ – dodatek č. 4
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 20.06.2018 21.06.2018 15:00
Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zrušeno 19.06.2018 03.07.2018 09:00
Zaměření pozemků pod cizími VD a vypracování technických zpráv v souvisl. s § 59a vodního zákona
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018
Dodávka zařízení a vybavení interiéru – elektrické spotřebiče
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 28.06.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016