Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva, beton, oblasti Dvůr Králové a Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018
Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) – rekonstrukce-projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 23.05.2018 10:00
Rámcová smlouva, beton, oblast Mladá Boleslav
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018
Otava, Strakonice - stabilizační jez ř.km 53,914 - úprava vývaru
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 04.05.2018 24.05.2018 10:00
Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 - 0,340 - II. Etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 23.05.2018 09:00
Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 21.05.2018 09:00
Monitoring vozidel
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 23.05.2018 09:00
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov“ (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 17.05.2018 08:00
Rybníky Výsluní, Nový rybník – rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 03.05.2018 05.06.2018 10:00
Dokončení kanalizace a zrušení žumpy
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2018
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 14.05.2018 10:00
Programovatelný zamrazovač do ultranízkých teplot
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 17.05.2018 13:00
ČOV Babice, rekonstrukce na jímku na vyvážení, ČOV Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do kanalizace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 15.05.2018 09:20
Výcviková budova pro získávání včelích produktů - výukové vybavení - vosková část
Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2018 15.05.2018 11:00
Outsourcing role hlavního IT architekta 2018 II
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 14.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016