Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba kruhového trenažéru pro koně (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zrušeno 12.07.2023 03.08.2023 09:00
MVE Loučovice – rekonstrukce technologie
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 12.07.2023 31.08.2023 10:00
Propan pro teplo
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2023 31.07.2023 13:00
VD Baška - převedení extrémních povodní, stavba č. 4142
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 10.07.2023 11.08.2023 10:00
TPE Malše ř.km 0,0 - 93,2 - aktualizace
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 04.07.2023 28.07.2023 10:00
Meziresortní společný nákup kancelářských potřeb pro resorty MZe a MK
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.06.2023 02.08.2023 10:00
Zajištění provozu a rozvoje informačního systému vodovodů a kanalizací
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 30.06.2023 03.07.2023 13:00
Vnitropodniková čerpací stanice nafty
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 03.08.2023 09:00
Tažený postřikovač
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 17.07.2023 09:00
Nákup pásového nosiče nářadí (rok 2023) - II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 21.07.2023 10:00
Vodohospodářská bilance současného a výhledového stavu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 28.06.2023 31.07.2023 10:00
Nové zdroje tepla – č. p. 44 a 46 Kladruby nad Labem (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 19.07.2023 09:00
Resortní společný nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 27.06.2023 04.08.2023 10:00
Morava, km 230,728-231,934 - PBPO na pravém břehu a napojení levobřežního ramene – etapa IV. A
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 27.06.2023 18.08.2023 09:30
Realizace zateplení budovy v Ústí nad Orlicí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 26.06.2023 26.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016