Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nikolčický p., ř. km 4,200 – 4,600, Nikolčice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 25.02.2019 10:00
Dodávka kancelářského nábytku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 10:00
Světelný nápis na střeše budovy B - výměna osvětlení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019
FVE Povodí Vltavy - Slapy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 28.02.2019 10:00
Vřesůvka, Výšovice - optimalizace toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 25.02.2019 09:00
Kaiser S10, oprava hlavního kabelového svazku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019
VD Lučina - rekonstrukce komunikace a mostu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 11.02.2019 06.03.2019 10:00
Úklid provozních prostor ekonomického úseku závodu Roudnice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2019 25.02.2019 08:00
Systém Atlas - upgrade 2019
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2019
Plynový chromatograf
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 27.02.2019 09:45
Ex-ante analýza zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021-2027
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.02.2019 29.03.2019 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Šumperku
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 27.02.2019 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe ve Strakonicích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 06.03.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 12.03.2019 10:00
KOPIE: Zajištění letenek pro ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 12.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016