Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 06.05.2019 27.06.2019 09:00
Dubanka, ř.km 0.0 – 5.3, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 28.05.2019 12:00
Kolbiště - objekt občerstvení
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 17.05.2019 00:00
Dodávka rychlého imunochromatografického testu k diagnostice BSE v objemu 9 500 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Zadáno 03.05.2019 22.05.2019 10:00
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v objemu 9 500 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Zadáno 03.05.2019 22.05.2019 09:00
Kovové klíčenky a přívěsky na rok 2019 - 2021
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 29.05.2019 09:00
Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření – svozová trasa č. 3 a svozová trasa č. 4
Státní veterinární ústav Jihlava
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 04.06.2019 10:00
Digitální kamera k mikroskopu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 20.05.2019 09:00
VD Veletov a VD Velký Osek, rekonstrukce elektrických rozvodů a vytápění
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 14.05.2019 09:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2019
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 13.05.2019 10:00
Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Zadáno 26.04.2019 03.07.2019 10:00
Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 25.04.2019 28.05.2019 10:00
Dodávka přístroje pro automatizované měření komplexní kvality preparátů DNA a RNA
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 10.05.2019 10:00
Dodávka 4 ks kolových traktorů
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Zadáno 24.04.2019 13.05.2019 09:00
Zálohovací software
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 23.04.2019 09.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016