Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ex-ante analýza zavedení finančních nástrojů v PRV v období 2021-2027
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.02.2019 29.03.2019 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Šumperku
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 27.02.2019 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe ve Strakonicích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 06.03.2019 13:00
Snížení energetické náročnosti budovy MZe v Pardubicích
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 12.03.2019 10:00
KOPIE: Zajištění letenek pro ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 12.02.2019 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví - rok 2019 (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 22.02.2019 09:00
Pěstební činnost na rok 2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 20.02.2019 09:00
Rozšíření serverového HW a SW, zavedení virtualizace pracovních stanic, sjednocení ověřování uživatelů
Státní veterinární ústav Jihlava
nadlimitní Zadáno 06.02.2019 11.03.2019 09:00
Bečva, km 44,135 - 45,855 - revitalizace toku Skalička; Bečva, km 42,480 - 44,135 - revitalizace toku Černotín
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Vyhodnoceno 06.02.2019 18.03.2019 09:30
Zákolanský potok ř.km 0,0 - 1,825, Kralupy nad Vltavou - úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 05.02.2019 26.02.2019 10:00
VT Olešná, Místek, km 9,540 - rozdělovací objekt
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 25.02.2019 10:00
Zajištění podpory a rozvoje IS PGRLF CRM
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 21.02.2019 10:00
DVT, Michnický potok, ř.km 0,065 - 1,400, IDVT 10263804 - oprava opevnění
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 18.02.2019 10:00
Tablety pro mEPŠ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 18.02.2019 09:00
Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření
Státní veterinární ústav Jihlava
nadlimitní Zadáno 04.02.2019 08.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016