Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení auditu za kalendářní roky 2019, 2020 a 2021 pro Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 17.04.2019 09:00
Poskytování služeb mzdové účtárny
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 07.05.2019 13:00
Reform Metrac H7X (RZ H00 5804), oprava stroje
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 08.04.2019 00:00
Oprava střešní krytiny pavilonu "H" VÚRV Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 10:00
Sečení břehových porostů
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 03.04.2019 09:00
VD Nechranice – výstavba DH
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 20.03.2019 11.04.2019 09:00
VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 20.03.2019 25.04.2019 09:00
Linux Servery - podpora Redhat Ent. Linux
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 08.04.2019 10:00
Obnova stáje Paddock
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 19.03.2019 18.04.2019 09:00
VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 19.03.2019 08.04.2019 10:00
Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 29.03.2019 09:00
Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř.km 4,800-6,230
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 03.04.2019 09:00
Zabezpečení servisní činnosti a provádění následných oprav na zabezpečovacím systému
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 27.03.2019 13:00
Obměna multifunkčních tiskáren
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 02.04.2019 09:00
Látkové propagační předměty na rok 2019 - 2021
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 12.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016