Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019
Opakování: Realizace úprav stávajícího řešení vzduchotechniky a chlazení v prostorách jídelny MZe
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.03.2019 04.04.2019 11:00
Dodávka a montáž konstrukce fóliovníku v areálu VÚRV, v.v.i., Praha - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 29.03.2019 10:00
VD Pilská, VD Staviště – rekonstrukce technologie spodních výpustí
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 12.03.2019 11.04.2019 10:00
Zajištění Konference Venkov 2019 a 2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 25.03.2019 10:00
Rekonstrukce a instalace železobetonové váhy pro statické vážení s digitálním tenzometrem
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 20.03.2019 12:00
Poskytování hlasových služeb – pevné linky 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 21.03.2019 12:00
Zajištení cestovních služeb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 19.03.2019 10:00
Dodávka klimatizačních jednotek včetně úpravy stávající vzduchotechniky
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 20.03.2019 10:00
VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE, I. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 08.03.2019 26.03.2019 09:30
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 06.03.2019 28.03.2019 14:00
Zajištění realizace odborného doprovodného programu na Národní výstavě myslivosti
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 15.03.2019 10:00
Zahradnické služby na zámku Kačina 2019
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 12.03.2019 10:00
Nákup 16 ks mobilních měřících stanic
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019
Provádění zahradnických prací v areálu Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016