Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Slezská Harta - servis a údržba vysokonapěťového frekvenčního měniče na MVE
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018
Dodání programů a pořadů pro informační centrum VD Šance
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018
Poskytování služeb elektronických komunikací
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
nadlimitní Zadáno 18.12.2018 07.01.2019 10:00
Úklid objektu provozního střediska Kostomlaty nad Labem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2018 14.01.2019 09:00
Pořízení podpory F5 BIG IP a jeho modulů ASM, APM, LTM a VE
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 17.12.2018 14.01.2019 13:00
Auditorské služby pro rok 2019 - 2021
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2018 10.01.2019 09:00
Management Plan Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2018 08.01.2019 11:00
Poskytování technické podpory IS KOPR na přechodnou dobu
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2018 14.12.2018 11:00
PS Havlíčkův Brod – stavební úpravy objektů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2018 10.01.2019 10:00
Radbuza, Dobřany, ř. km 22,525, oprava jezu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 06.12.2018 08.01.2019 10:00
Servis osobních motorových vozidel ve flotile ÚHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 17.12.2018 10:00
Podpora a údržba IS ARBES FEIS
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 06.12.2018 11.12.2018 13:00
Poskytování služeb účtárny, služeb ekonomických, daňových a metodických
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 17.12.2018 12:00
Elektronické informační zdroje
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 17.12.2018 10:00
Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 06.12.2018 15.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016