Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Znalecké posudky pro oblast "Roudnicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Neratovicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Mělnicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Lovosicko - Děčínsko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Kolínsko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Čelákovice"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 12.12.2018 10:00
Bilanční hodnocení zásob podzemních vod za hydrologické roky 2018 až 2023 v hydrogeologických rajónech 2140, 2151, 2152 a 2160
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 05.12.2018 10:00
Tvorba odborné publikace Atlas svaloviny ryb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 21.11.2018 18.02.2019 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Pardubicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 30.11.2018 11:00
VD Jince – sanace průsaků tělesem hráze a odbahnění nádrže
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 06.12.2018 10:00
VD Žlutice – rekonstrukce domku hrázného a výstavba skladu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 07.12.2018 10:00
VD Klíčava – nový CCTV a EZS
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 20.11.2018 11.12.2018 10:00
Kolový traktor
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Zadáno 16.11.2018 05.12.2018 09:45
VD Očihov - funkční objekty - průzkumné práce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 04.12.2018 10:00
Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka, CZ - Studie analýza rizik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 03.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016