Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parní čistič
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 02.10.2019 08:45
Podvalník (RZ 1H2 1444), oprava náprav
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 11.09.2019 12:00
Nákup 2 ks traktorů (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Vyhodnoceno 16.09.2019 04.10.2019 10:00
KOPIE: pipety 4 ks
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2019 25.09.2019 12:00
Kabina na Arctic Cat Prowler včetně topení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2019 02.10.2019 08:45
SUV - 4 ks
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 19.11.2019 10:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Vyhodnoceno 13.09.2019 14.10.2019 13:00
VD Boskovice - rekonstrukce MVE
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 13.09.2019 03.10.2019 09:00
VD Mšeno, rozdělovací objekt Loučná, oprava zábradlí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2019 02.10.2019 08:45
Labe, zdrž Nymburk Na Remanenci, LB ř.km 897,10-897,60, kácení doprovodného porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 01.10.2019 09:00
Multifunkční reader pro měření absorbance
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2019 23.09.2019 10:00
Nákup a dodávka Trimble Geo 7X
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 20.09.2019 09:00
Vyhodnocení efektivnosti projektů v operaci 6.4.1 investice do nezemědělských činností a v operaci 6.4.2 podpora agroturistiky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 26.09.2019 10:00
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 11.09.2019 21.10.2019 10:00
Geometrické plány ochranných hrází „Jez České Vrbné – most Strakonická“ a „Kyselá Voda“
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 02.10.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016