Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.07.2019
Kunčinský potok, Nová Ves – nánosy, oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2019 12.08.2019 10:00
Podvalník 2 ks, nosnost min. 13 t
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2019 06.08.2019 09:00
Dodávka ponorných čerpadel
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Hodnocení 25.07.2019 15.08.2019 10:00
Zpracování technickoprovozní evidence Sedlišťský potok, ř. km 0,000-21,300
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 16.08.2019 09:00
Dodávka iontového chromatografu s vodivostním a tandemovým hmotnostně selektivním detektorem typu trojitého kvadrupólu (IC-MS/MS) a kapalinového chromatografu s DAD a FL detektorem (HPLC)
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Hodnocení 24.07.2019 03.09.2019 09:00
Stavební úpravy sociálního zařízení v hl. budově VÚŽV
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2019 09.08.2019 09:45
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Hamry, Křižanovice a Vrchlice
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 11:00
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Souš a Josefův Důl
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 11:00
Nákup vysokozdvižného vozíku II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2019 09.08.2019 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 23.07.2019 28.08.2019 10:00
PVN I a PVN II - opravy kalníkových šachet č. 2, 2A, 9, 20, 24 - ETAPA I
Povodí Ohře, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.07.2019 09.08.2019 10:00
Bělá, Solnice, kácení a prořez břehového porostu - II. etapa, ř.km 15,400 - 16,300
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 09.08.2019 08:00
Vybudování sociálních zařízení v prostorách hlavního skladu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 06.08.2019 09:45
VD Hněvkovice – rozšíření provozní budovy, DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 05.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016