Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Řečický p., ř.km 2,660-3,070, Řečice, oprava zdí
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2017 16.11.2017 10:00
VD Žermanice, modernizace monitorovacího systému, č.st. 4955
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2017 29.01.2018 09:00
Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Dolní Vltavy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 06.11.2017 10:00
Oprava hnojného plata
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Vyhodnoceno 17.10.2017 03.11.2017 09:45
Svratka, Tejkalův jez, zprůchodnění bezpečnostního přelivu a oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 30.10.2017 10:00
Prunéřovský p. (Prunéřov) - oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 30.10.2017 10:00
Dodávka kancelářského nábytku včetně montáže, ÚHÚL pobočka Jablonec nad Nisou
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 26.10.2017 10:00
VD Stanovice - Výměna zábradlí podél cesty k věžovému objektu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 31.10.2017 10:00
PS Mladá Boleslav, demolice silničního mostu přes náhon MVE
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 30.10.2017 08:30
Bílá Nisa, Janov nad Nisou, probírka břehových porostů, ř.km 4,200 – 7,400
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 30.10.2017 08:30
PZ Střádalů, OV-Kunčičky, úprava nájezdu mycí rampy, stavba č. 4115
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017
Pořízení serverů (rok 2017)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2017 26.10.2017 10:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - stupeň č.12
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 13.10.2017 15.11.2017 09:00
Suvenýry a propagační materiál - IV. část - Keramika (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zrušeno 13.10.2017 03.11.2017 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016