Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chrudimka, Chrudim, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta a hrázemi - aktualizace geodetického zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 13.09.2017 09:00
Maintenance antivirus-ochrana serverů a desktopů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 14.09.2017 10:00
HC Nechranice - oprava a rekonstrukce samozhášecího zařízení
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2017 21.09.2017 10:00
Pořízení vozidla pro přepravu koní
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
podlimitní Hodnocení 01.09.2017 19.09.2017 11:00
Bílovka - Bílovec km 11,266 - 11,480 PŠ (č.st.2216)
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017
Rekonstrukce kantýny a vstupu do jídelny Ministerstva zemědělství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2017 12.09.2017 10:00
Krmiva a krmné komponenty
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
nadlimitní Hodnocení 31.08.2017 09.10.2017 09:45
MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Hodnocení 31.08.2017 25.09.2017 08:30
VT Bohumínská stružka, km 2,005 - 2,579, oprava opevnění koryta, stavba č. 3490
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017
VT Ostravice, km 7,590, odstranění mostních pilířů, stavba č. 3516
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017
VD Jesenice - limnigraf odtokový - oprava dlažby
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 14.09.2017 10:00
Zajištění dodávek tlakových plynů pro laboratoř ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 18.09.2017 10:00
Zprůtočnění bezejmenného LB přítoku DVT Loučka v k.ú. Police u Valašského Meziříčí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2017 11.09.2017 09:00
Dodávka zařízení pro přípravu vzorků metodou QuEChERS
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2017 12.09.2017 10:00
Komplexní pozemková úprava Čenkov u Malšic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 31.08.2017 18.10.2011 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016