Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Optický emisní spektrometr
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
podlimitní Zadávání VZ 17.01.2018 07.02.2018 14:00
DVT PP Jilmového potoka, ř. km 0,0 – 2,850, Martinov, oprava úpravy a výchovná probírka břehového porostu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2018 31.01.2018 10:00
Doubravka, optimalizace koryta v intravilánu obce Úsov ř.km. 3,118 – 5,176
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Hodnocení 16.01.2018 14.02.2018 09:30
SLUŽBY VPN PRO ÚKZÚZ 2018 – 2020
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Vyhodnoceno 15.01.2018 31.01.2018 10:00
Nákup tonerů a inkoustových náplní 2018 - NOVÉ VYHLÁŠENÍ
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 22.01.2018 08:00
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 2018
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 31.01.2018 10:00
Kurýrní služba (přeprava a doručení spermatu plemenných hřebců) pro Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 29.01.2018 08:00
Výuka AJ v ÚHÚL Brandýs n. L. + pobočky
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 19.01.2018 10:00
MVE Josefův Důl - měření ZB hodinově
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018
Nákup 1 ks přepravníku jednodenních drůbežích mláďat
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 22.01.2018 09:00
VD Srnojedy, rekonstrukce jezu – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi PD a realizace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 18.01.2018 09:00
Zajištění recepční služby pro SVÚ Olomouc v roce 2018
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 24.01.2018 13:00
Shromažďování, správa a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku – analýza dat a návrh metodiky na sběr, zpracování a praktického využití dat od produkčních chovatelů ryb v České republice
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 22.01.2018 10:00
Teambuilding – zvládání stresu
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018 10.01.2018 10:00
Čekací stání pro malá plavidla na Labi
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 08.01.2018 31.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016