Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Vyhodnoceno 20.07.2020 20.08.2020 10:00
ŘSP, budova A, 5. a 6. patro, oprava podlahových krytin
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 03.08.2020 10:00
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem na principu trojitý kvadrupól (LC-MS/MS) včetně generátoru dusíku, počítače s monitorem a softwaru pro řízení a sběr dat
Státní veterinární ústav Jihlava
nadlimitní Zadáno 20.07.2020 18.08.2020 10:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2020 05.11.2020 10:00
Dům hrázného VD Mor. Třebová - oprava schodiště včetně zádveří
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2020 28.07.2020 10:00
VD Střekov, oprava pohonu horních vrat MPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 03.08.2020 10:00
Doplnění nábytku a vnitřního vybavení po rekonstrukci interiéru budovy státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 2. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Vyhodnoceno 16.07.2020 21.08.2020 09:00
PS Jičín, provozní budova, oprava komínu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2020 03.08.2020 09:00
Svoz a odstranění nebezpečného a komunálního odpadu pro SVÚ Jihlava (pracoviště Jihlava a pracoviště České Budějovice)
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Zadáno 16.07.2020 04.08.2020 09:00
VT Bílá Bystřice - oprava nábřežních zdí
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 03.08.2020 09:00
PPO Děčín - II. etapa - zpracování geometrických plánů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 03.08.2020 10:00
Dodávka užitkového automobilu (dodávky) pro pobočku NZM Kačina
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2020 27.07.2020 10:00
Rekonstrukce LB a PB zdiva v Janově Dole na Ploučnici u čp.74 a čp.62
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 30.07.2020 10:00
Opavaice - M.Albrechtice - Hynčice km 13,800 - 18,900 (č.st.3815)
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020
Dodávka jezdeckých oděvů a jezdeckého vybavení (2020 - 2024)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.07.2020 13.08.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016