Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LB ohrázování Baštice km 0,300 - 0,800, stavba č. 4930
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.02.2020 10.03.2020 10:00
DVT Hradišťský potok, ř. km 0,100 – 2,080, Chotiměř, oprava břehových nátrží
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.02.2020 18.03.2020 10:00
Dieselagregát pro pavilon ryb
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 04.03.2020 10:00
VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 17.02.2020 10.03.2020 10:00
VD Slušovice, oprava strojovny regulačních uzávěrů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 02.03.2020 10:00
Přeliv v hrázi poldru – soutok Moravy a Dyje – oprava degradovaných betonů a spár - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 26.02.2020 10:00
Bylanka, Svítkov, oprava opevnění koryta, ř.km 0,740-0,975
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 06.03.2020 08:00
Metuje, Náchod, sečení břehových porostů, ř. km 33,200 – 38,560
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 05.03.2020 09:00
Podkovářské služby na rok 2020-2021 - hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 09.03.2020 09:00
PS Dvůr Králové n.L., západ, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 04.03.2020 09:00
PS Jičín, VT, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 06.03.2020 09:00
Labe, Prostřední Žleb-Obříství, kácení 126 ks stromů, generel - naléhavost 2 a 3 (ř.km 735,93-847,07)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 27.02.2020 09:00
Úpa, Mladé Buky, odstranění nánosů v obci, ř. km 55,000 - 58,000 - DSJ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 03.03.2020 09:00
Trotina, Lužany nad Trotinou, oprava dlažeb, ř. km 9,220 – 9,480 – DSJ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 03.03.2020 09:30
Nákup čistících prostředků a dalšího materiálu do konce roku 2022
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2020 24.02.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016