Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Rozkoš, oprava havarijního poškození části za-střešení objektu dílen
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020
Dokumentace EIA - „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb."
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 03.04.2020 09:30
Výzdoba zámku a údržba záhonů na zámku Kačina v roce 2020
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2020 26.03.2020 10:00
Zahradnické služby na zámku Kačina v roce 2020
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2020 26.03.2020 10:00
Depozitář potravin – interaktivní modulární expozice pro pobočku NZM Ostrava
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2020 06.04.2020 11:00
Chovná technologie do pavilonu ryb
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 06.04.2020 10:00
VD Vír I, koruna hráze, oprava zábradlí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 01.04.2020 10:00
VN Pocheň – odbahnění nádrže, č. stavby 3331
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2020 21.04.2020 10:00
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 17.03.2020 21.04.2020 09:30
Zajištění úklidových služeb MZe
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 17.03.2020 24.04.2020 10:00
VD Fláje – zdvihací zařízení o nosnosti 15 t pro meziúrovňový transport břemen, kolejový svršek a manipulační vozík
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2020 09.04.2020 09:00
Veeam upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2020 01.04.2020 09:00
Rekonstrukce kotelny provozní Budovy Břeclav
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2020 02.04.2020 09:00
Nákup osobního manažerského vozidla (rok 2020)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2020 25.03.2020 10:00
Nákup ICP spektrometru s příslušenstvím
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2020 30.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016