Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Svratka, km 164,038 – 166,580 – PBPPO Herálec
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 26.08.2019 09:30
Nákup analyzátoru uhlíku a dusíku
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 31.08.2019 10:00
Studenecký potok, Studenec, Čelechovice n. H. – oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 26.08.2019 09:00
Nákup mobilních telefonů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.08.2019 21.08.2019 09:00
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 12.09.2019 09:30
Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 30.08.2019 09:00
Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 09:30
Olšava, Těšov, řkm 23,050 – 23,650, oprava nátrží, LB+PB
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 21.08.2019 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 22.08.2019 11:00
Moutnický p., ř. km 6,265 – 7,833, Moutnice, Těšany, oprava toku a bet. objektu
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 10:00
VD Slušovice oprava elektroinstalace v odběrné věži a strojovně spodních výpustí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 26.08.2019 09:00
Smědá, Frýdlant (u pivovaru), oprava průtočného profilu v ř.km 26,000 - 26,145
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 09.09.2019 08:30
Rotátor (CAT)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 22.08.2019 09:00
Vytvoření software pro zavedení registru hnojiv v Bosně a Hercegovině
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 02.09.2019 10:00
Lejtna, ř. km 0,000 – 0,858, Bratčice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016