Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.12.2019 10.01.2020 09:00
Stavební úpravy bytové jednotky, č.p. 698, Netluky
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2019 30.12.2019 09:45
Mycí a dezinfekční automat s horkovzdušným sušením
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2019 30.12.2019 09:45
Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, nový balvanitý skluz v km 26,117, č. stavby 4139
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2019 06.01.2020 12:00
Nákup tří osobních automobilů nižší třídy naftového pohonu v provedení kombi se zvýšeným podvozkem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 05.12.2019 10.01.2020 09:00
Technický dozor investora při realizaci stavby „Stavební úpravy v areálu „Borek“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2019 03.01.2020 09:00
Licence Open license for Government
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 04.12.2019 13.12.2019 09:00
Technické plyny na rok 2020
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví - rok 2020
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 19.12.2019 09:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 17.12.2019 09:00
Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2020
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 16.12.2019 10:00
Čidla pro environmentální a ekologický monitoring
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.12.2019 11.12.2019 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 16.12.2019 09:00
Upgrade stávající IT infrastruktury ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2019 11.12.2019 10:00
Napájecí cisterny na pastviny
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 18.12.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016