Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výrovka, Dobřichov, údržba břehového porostu dle DP, ř. km 13,400-13,960
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 30.05.2024 09:00
Testování zranitelnosti vybraných částí IT prostředí PGRLF
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2024 22.05.2024 10:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Vltavy včetně návrhů možných protipovodňových opatření (Podklady pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 13.06.2024 10:00
Úklidové služby budov ZHM Olomouc
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 24.05.2024 10:00
Komunikační strategie – informovanost spotřebitelů 1 – Nákup médií
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2024 12.06.2024 10:00
VD Skalka - nožová šoupátka
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2024 27.05.2024 09:00
Dodávka 4 ks traktorů
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2024 20.06.2024 08:00
Oprava elektroinstalace na vybraných VD na PTU JBC, I.etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 27.05.2024 10:00
VD Seč, oprava obkladu pod Vichštejnem - realizace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 27.05.2024 09:00
ČS Stranná - rozvodna 110 kV, transformátory T 101 a T 102
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 09.05.2024 17.06.2024 09:00
Romza, ř. km 0,000 - 0,207, Jiříkovice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2024 20.05.2024 09:00
VD Labská, oprava česlí hrázové výpusti
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 24.05.2024 09:00
PD Zvíkov – modernizace provozního zázemí VVC, DPS II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2024 20.05.2024 10:00
Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř. km 12,713 – 12,800
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2024 30.05.2024 10:00
VD Rozkoš, oprava kořenové čistírny odpadních vod
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2024 23.05.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016