Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 30.10.2019 10:00
VD Veletov, oprava hydraulických systémů jezových klapek
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 29.10.2019 09:00
VMware - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 29.10.2019 10:00
MVE Vraňany - hydraulická ruka
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 29.10.2019 10:00
Obnova a rozšíření počítačové sítě na pobočkách ÚHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Dodávka 2 automobilů kategorie SUV 4x4 pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2019 18.10.2019 10:00
Laboratorní analyzátor NIRS
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2019 04.11.2019 09:45
Lis na slámu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 13.10.2019 04.11.2019 09:45
„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - III. etapa (u mandlu)“ - projektová dokumentace DSJ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 29.10.2019 09:00
Mohelka, Buřínsko, probírka břehového porostu, ř.km 5,300 - 5,780
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 29.10.2019 08:30
„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - II. Etapa“ - projektová dokumentace DSJ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 25.10.2019 09:00
PS služeb Pouchov, rekonstrukce vrat dílen
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 25.10.2019 09:00
VD NM, oprava přemostění přelivného objektu dolní zdrže
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 30.10.2019 10:00
PTÚ Pardubice, Z3, náhradní zdroje - 2 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 29.10.2019 09:00
Poskytování úklidových služeb v budově laboratoří Povodí Vltavy, státní podnik, E. Pittera 1, České Budějovice
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 24.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016