Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VN Tršice - oprava koruny hráze a zdi u bezpečnostního přelivu vč. zábradlí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Vodní nádrž Hlubocká Pila - studie proveditelnosti a investiční záměr
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT - Jáchymovský potok - štěrková zdrž Jáchymov
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT - Jáchymovský potok - štěrková zdrž Jáchymov
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT Ohře - údržba břehových porostů - Tisová
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT Pramenský p. - jez, výstavba rybího přechodu ř.km 4,230
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VT Veseřice - oprava dna zakrytého profilu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování geometrických plánů vodních děl
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Zprůchodnění stupně na Svitávce v Kunraticích, ř.km 25,567
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Žďárský potok, ř. km 0,000-5,893 - probírka BP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Setkání zaměstnanců PM v roce 2024
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2024 02.07.2024 10:00
VD Stanovice - generální oprava levé SV
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2024 04.07.2024 09:00
VD D. Beřkovice, oprava havarijního stavu těsnění levého sektoru
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2024 09.07.2024 10:00
VD Střekov, oprava stěn a dna obtoků VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2024 08.07.2024 10:00
REALIZACE EXPOZICE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA VÝSTAVĚ FLORA OLOMOUC - HORTIKOMPLEX 2024
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 17.07.2024 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016