Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Ludkovice - oprava schodiště strojovny
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Myslivny - oprava potrubí s.v.
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Nechranice, monitoring TBD - rekonstrukce měrných míst
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VDN, štola - oprava dilatačních spár (kabelový a vzdušný kanál)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VDN, vrátnice - zateplení objektu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Otvice - výpustný objekt - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Otvice, výtokový objekt - rekonstrukce + elektropřípojka
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Přísečnice DH č.p. 140 – oprava a rekonstrukce fasády a VD Přísečnice DH č.p. 141 – oprava a rekonstrukce fasády
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Skalka - oprava degradovaných betonů šachet strojovny uzávěrů spodních výpustí
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Stanovice - oprava nátěrů potrubí vodárenského odběru
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Těšetice, věžový objekt - zastřešení včetně přístupu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Újezd - repase segmentů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Vranov, lodní sklad - oprava střechy včetně krovu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Všechlapy - oprava česlí vtoku
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
VD Znojmo – oprava příjezdových ploch
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016