Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově pod sídlištěm
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul Varnsdorfská u čp. 496/88
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Liščího potoka v Lipové u čp. 280
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu - dodatečné práce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Oldřichovského potoka v Jelení ulici; ř.km 0,240 - 0,340
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Rožanského potoka v Království u čp. 34
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Rožanského potoka v Království u čp. 58 v ř.km. 5,719 - 5,826
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce soc. zařízení - PŘ - budova A ; Výměna dveří v budově A
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce stupně na Chomutovce v Minicích, ř.km 12,980
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce zdí na Svitávce v Mařenicích u čp. 18, 102, 104
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rek. Radečského p. (0,000 - 0,180) ve Stružnici
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Revitalizace ramene Ploučnice v Žizníkově (41,100 - 41,120)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
RH Přísečnice - oprava zpevněných ploch, VD Přísečnice - oprava zpevněných ploch u vstupu do štoly
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozšíření sítě klimatických stanic měřící sítě VHD - II. etapa
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rybí přechod Česká Lípa prádelna, ř.km 35,663
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016