Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Prohlídky spodních výpustí vodních děl ve správě Povodí Ohře, státní podnik na období 2013
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Prohlídky spodních výpustí vodních děl ve správě Povodí Ohře, státní podnik na období 2014
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno
PVN II výustní objekt VO II - revize šoupat M 13, M 14
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově pod sídlištěm
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě, ul Varnsdorfská u čp. 496/88
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Liščího potoka v Lipové u čp. 280
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Mandavy ve Varnsdorfu u atletického stadionu - dodatečné práce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Oldřichovského potoka v Jelení ulici; ř.km 0,240 - 0,340
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Rožanského potoka v Království u čp. 34
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce Rožanského potoka v Království u čp. 58 v ř.km. 5,719 - 5,826
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce soc. zařízení - PŘ - budova A ; Výměna dveří v budově A
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce stupně na Chomutovce v Minicích, ř.km 12,980
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekonstrukce zdí na Svitávce v Mařenicích u čp. 18, 102, 104
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rek. Radečského p. (0,000 - 0,180) ve Stružnici
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016