Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD Otovice - oprava oplocení
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Otovice, truhlárna - snížení stropu a zateplení
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Teplice - oprava povrchů v autodílně
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PKP IV, uklidňovací objekty - odstranění tlumících prvků
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PKP, VN Březenec - těžení sedimentů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Podvinecký p., probírka BP v úseku Kryry - silnice E48
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 05.02.2015 09:30
Potápěčské práce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Potápěčské práce 2014
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Potápěčské práce 2014 (Terezín)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PPV (Prunéřov - Pavlov) zatrubněná část PPV – TN / revizní šachty na zatrubněné části PPV - oprava a nátěr
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PPV, ř. km 0,000-18,500 - oprava betonového pláště
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PR- dešťová kanalizace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Probírka BP Ohře - chaty Hůrky - most Hradiště
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016