Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PKP IV, uklidňovací objekty - odstranění tlumících prvků
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PKP, VN Březenec - těžení sedimentů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Podvinecký p., probírka BP v úseku Kryry - silnice E48
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Potápěčské práce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Potápěčské práce 2014
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Potápěčské práce 2014 (Terezín)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PPV (Prunéřov - Pavlov) zatrubněná část PPV – TN / revizní šachty na zatrubněné části PPV - oprava a nátěr
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PPV, ř. km 0,000-18,500 - oprava betonového pláště
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PR- dešťová kanalizace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Probírka BP Ohře - chaty Hůrky - most Hradiště
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Prohlídky spodních výpustí vodních děl ve správě Povodí Ohře, státní podnik na období 2013
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Prohlídky spodních výpustí vodních děl ve správě Povodí Ohře, státní podnik na období 2014
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno
PVN II výustní objekt VO II - revize šoupat M 13, M 14
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016