Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OPŠ 062013 - Merboltický p. v Merbolticích (2,500-5,700)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Panenský p. v Jítravě (27,940-28,450)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Panenský p. v Rynolticích (23,800-26,000)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Svitávka v Dol. Světlé (34,600-34,670)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 – Svitávka v Mařenicích (31,300-32,230)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Šporka v Novém Boru (18,600-19,700)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Valteřický p. ve Valteřicích (3,160-3,230)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Vilémovský p. ve Vilémově (3,900-4,200)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 08/2010 Oprava Kamenice v České Kamenici - II. a III. etapa
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Otvický p. – probírka BP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Cheb - vybudování tlakové kanalizace splaškových vod
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Otovice, garáže - oprava betonových podlah
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Otovice - oprava oplocení
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Otovice, truhlárna - snížení stropu a zateplení
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
PD Teplice - oprava povrchů v autodílně
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016