Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JEZ RYBÁŘE - oprava nátěrů ocelových konstrukcí a Gallových řetězů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Jílovský potok - oprava nábřežního zdiva u pozemku st.p.č. 436/1 v k.ú. Horní Oldřichov (havárie)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Jílovský potok v Děčíně - odtěžení náplavu II. etapa
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Jílovský potok v Děčíně - odtěžení náplavu u nádraží
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Jílovský potok v Děčíně - oprava poškozené paty LB zdi a stabilizace dna pod Kovočasem
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Kamenickošenovský p. v Kamenickém Šenově (2,319-2,850)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Klášterecký p., ř. km 0,321-1,222 (Klášterec n O) - těžení náplavů, oprava polovegetačních tvárnic
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Klíšský potok, ř. km 0,256-0,448 (Ústí nad Labem) - oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Loučenský p., ř.km 10,50 - 10,73 - revitalizace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Mrzlický potok, ř. km 0,000-3,026 (Mrzlice) - probírka BP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
MVE Jindřichov - úprava ovládání lopatek OK
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
MVE Kadaň - optimalizace proudění v prostoru nátoku do MVE
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
MVE Loket - dílčí rekonstrukce turbíny KT 1300
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
MVE skluz Jirkov - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
MVE VD Jirkov - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016