Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a rekonstrukce Vilémovského p. ve Vilémově u č.p. 86
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava koryta Radslavického potoka, Radslavice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava Lučního potoka v Dolní Poustevně u čp. 214
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava Mandavy v Dolních Křečanech, Potoční ul. u čp.7
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava Mandavy ve Starých Křečanech u čp. 210
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2013 09:00
Oprava Mandavy v Rumburku, ul. Starokřečanská 11 - OPŠ 062013
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava PB zdi toku Šporka u čp. 94, k.ú. Skalice
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava Šenovského potoka v k.ú. Kamenický Šenov u autobusové zastávky
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava spodní výpusti VD Finger-Petrohrad
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava střechy provozního objektu VD Chřibská
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava vodárenského potrubí VD Chřibská
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 062013 - Boberský p. ve Svoru (7,400-9,000)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Brtnický p. v Brtníkách (4,920-5,315)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Jiříkovský potok v Jiříkově, ř.km 4,210 - 4,700
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 062013 - Jiříkovský p. v Jiříkově (4,050-4,110)“
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016