Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava Mandavy v Dolních Křečanech, Potoční ul. u čp.7
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava Mandavy ve Starých Křečanech u čp. 210
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2013 09:00
Oprava Mandavy v Rumburku, ul. Starokřečanská 11 - OPŠ 062013
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava PB zdi toku Šporka u čp. 94, k.ú. Skalice
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava spodní výpusti VD Finger-Petrohrad
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava střechy provozního objektu VD Chřibská
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava Šenovského potoka v k.ú. Kamenický Šenov u autobusové zastávky
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava vodárenského potrubí VD Chřibská
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 062013 - Boberský p. ve Svoru (7,400-9,000)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Brtnický p. v Brtníkách (4,920-5,315)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Jiříkovský potok v Jiříkově, ř.km 4,210 - 4,700
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 062013 - Jiříkovský p. v Jiříkově (4,050-4,110)“
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (21,268 - 21,357)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (21,840-22,350) - projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
OPŠ 06/2013 - Kamenice v České Kamenici (22,398-22,500)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016