Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000-1,315
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2023 29.11.2023 09:00
Bohumilečský potok, Bohumileč, odstranění nánosů, ř. km 2,100 - 3,400
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2023 28.11.2023 10:00
Doubrava, VD Žleby-Zámecký, oprava spárování, odstranění nánosů v nadjezí, oprava stavidla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2023 28.11.2023 09:00
Rámcová dohoda na provádění služeb v oboru dezinfekce, dezinsekce a deratizace v halách podniku Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2023
Dodávka Flowmon produktů
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2023 16.11.2023 09:00
Jizera, Malá Skála, probírka břehového porostu PB ř.km 91,300 - 91,800
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2023 27.11.2023 09:00
VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 06.11.2023 11.01.2024 10:00
Nákup mobilních telefonů II 2023
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 23.11.2023 09:00
VD Obříství, oprava čerpadel M1, M2
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 30.11.2023 10:00
Provozní řády
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 22.11.2023 09:00
Uzavření servisní smlouvy pro spolupráci v oblasti služeb a zabezpečení informační infrastruktury a výpočetní techniky
Česká plemenářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 27.11.2023 23:59
VD Střekov, uložení sedimentu z horní rejdy do zařízení pro nakládání s odpady
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 13.11.2023 12:00
Výstavba provozních zázemí na vodních dílech Lysá n. L. a Čelákovice - projektová dokumentace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 28.11.2023 11:00
Oprava střechy administrativní části objektu fyziologické stáje
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2023 05.12.2023 09:45
VN Šlapanice – odstranění sedimentu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 02.11.2023 04.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016