Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 29.04.2019 10:00
AutoCAD SW - upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 09:00
Berounka LB ř.km 5,5 - 5,7, úprava svahu koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 27.03.2019 15.04.2019 10:00
VD Souš, výměna ucpávek na návodních šoupatech spodních výpustí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 18.04.2019 08:30
Příprava podkladů pro novelizaci vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 11.04.2019 10:00
Chladící klimaboxy s monitorovacím systémem teplot a vlhkosti
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 09.04.2019 10:00
Provedení auditu za kalendářní roky 2019, 2020 a 2021 pro Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 17.04.2019 09:00
VD Újezd - oprava levého návodního provozního stavidlového uzávěru
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 12.04.2019 10:00
Poskytování služeb mzdové účtárny
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 07.05.2019 13:00
Reform Metrac H7X (RZ H00 5804), oprava stroje
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 08.04.2019 00:00
Oprava střešní krytiny pavilonu "H" VÚRV Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 10:00
Sečení břehových porostů
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 03.04.2019 09:00
VD Nechranice – výstavba DH
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 20.03.2019 11.04.2019 09:00
VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 20.03.2019 25.04.2019 09:00
Linux Servery - podpora Redhat Ent. Linux
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 08.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016