Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení auditu v letech 2019 - 2021
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 10:00
Dodávka nového provozního diskového pole
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 16.05.2019 10:00
Smržovský potok 10101654 , Smržovka, oprava koryta , ř. km 0,000 - 3,800
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 09:00
Analýza SEA Strategického plánu pro období 2021-2027
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 22.05.2019 10:00
Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 06.05.2019 27.06.2019 09:00
Dubanka, ř.km 0.0 – 5.3, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 28.05.2019 12:00
Kolbiště - objekt občerstvení
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 17.05.2019 00:00
Návěsy NS3 a NS5 za traktor
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 23.05.2019 09:00
Dodávka rychlého imunochromatografického testu k diagnostice BSE v objemu 9 500 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Zadáno 03.05.2019 22.05.2019 10:00
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v objemu 9 500 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Zadáno 03.05.2019 22.05.2019 09:00
PD Otovice – přestavba bývalé plynové kotelny na sklad pneumatik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 21.05.2019 10:00
Kovové klíčenky a přívěsky na rok 2019 - 2021
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 29.05.2019 09:00
Poskytování dopravní služby při svozu vzorků k vyšetření – svozová trasa č. 3 a svozová trasa č. 4
Státní veterinární ústav Jihlava
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 04.06.2019 10:00
Digitální kamera k mikroskopu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 20.05.2019 09:00
VD Šance, oprava kuželového uzávěru DN 1000 ve strojovně
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2019 30.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016