Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění přípravy a dovozu obědů pro rok 2020
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2019
Spotřební materiál pro kopírky, tiskárny a nákup médií pro ÚHÚL Brandýs n. L. + pobočky
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019 03.01.2020 10:00
Pojištění plavidel
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019
Novořecká hráz, km -0,34 až 1,75, Novořecké splavy– péče o porosty
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019 09.01.2020 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na období 2020-2021 (opakované vyhlášení)
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2019 23.12.2019 09:00
Firemní výuka AJ v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů + pobočky
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2019 20.12.2019 09:00
Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA - 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2019 23.12.2019 10:00
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Představení plánovaných veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 11.12.2019
Zařízení Dell - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 20.12.2019 09:00
VD Sl.Harta - výřez smrků napadených lýkožroutem smrkovým a dosadba nových stromků (č.st.3771)
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 03.01.2020 10:00
Olešnice, Zlíč, kácení a pěstební zásahy, ř. km 0,200 -0,500, I. až III. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2019 03.01.2020 09:00
Rekonstrukce měření a regulace 7 kotelen v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2019 19.12.2019 10:00
Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP, DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2019 24.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016