Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Personální zajištění realizace akce Dožínky na Letné 2019
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2019 16.07.2019 13:00
Zajištění mediální publicity, informačních a edukačních projektů
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 11.07.2019 09:00
Vybavení interiéru NKP Les Království - I.
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019
ŠP Chuderovský potok - výstavba
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 28.06.2019 01.08.2019 09:00
VD Sedlec – oprava přístupové cesty a vyrovnání koruny hráze
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 28.06.2019 19.07.2019 09:00
Propan pro teplo
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 26.07.2019 12:00
„Zpracování vybraných kapitol Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro období 2021 - 2027“
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 15.07.2019 10:00
Vybavení interiéru NKP Les Království - II.
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019
Lomský p. (Lom) - opevnění koryta a krycí desky v KP - HAVÁRIE
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 27.06.2019 18.07.2019 09:00
Nákup 4ks limnigrafických stanic
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 17.07.2019 10:00
ČS Podhora - výstavba nové garáže pro traktor a příslušenství
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 16.07.2019 10:00
Krmný a nastýlací vůz
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 17.07.2019 09:00
ZKT Bohunický potok, ř.km 3,480-3,607
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 12.07.2019 10:00
Trusovický potok, Bohuňovice – optimalizace koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 24.06.2019 10.07.2019 09:30
Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 03.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016