Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multiparametrická sonda
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 19.06.2019 09:00
Redesign webových formulářů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019
Mandava ve Varnsdorfu - Orlická ulice
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 30.05.2019 02.07.2019 09:00
Dodávka audiovizuálních a fotografických přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 14:00
VD SKALKA – oprava drážek provizorního hrazení pro segment a SV
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 30.05.2019 20.06.2019 09:00
Poskytnutí standardizované podpory (maintenance) HW produktů HP
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.05.2019 02.07.2019 10:00
Zajištění standardizované podpory (maintenance) a dokup licencí produktů HPE
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.05.2019 02.07.2019 10:00
„Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VDNM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže – biologické průzkumy“
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 10.06.2019 09:00
Nákup 4 ks užitkových automobilů (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 28.05.2019 13.06.2019 10:00
Servisní smlouva - zabezpečení perimetru
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019 06.06.2019 10:00
VD Hněvkovice - zabezpečení VD před účinky velkých vod
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 27.05.2019 09.10.2019 10:00
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 27.05.2019 08.07.2019 10:00
Realizace expozice potravinářství, pivovarnictví a vinařství - předběžná tržní konzultace
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Hodnocení 24.05.2019 11.06.2019 10:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - elektrické spotřebiče
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 06.06.2019 14:00
Zajištění národní části soutěže Mladí lidé v Evropských lesích (YPEF)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 04.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016