Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Střekov, oprava střechy velínu PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 01.04.2019 10:00
Zahradnické služby na zámku Kačina 2019
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 12.03.2019 10:00
Nákup 16 ks mobilních měřících stanic
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019
Lipkovský potok, Dolní Lipka, úprava průlehu zátopy poldru
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 25.03.2019 10:00
Provádění zahradnických prací v areálu Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 14:00
Chemické přípravky na rok 2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 19.03.2019 09:00
VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 25.03.2019 09:00
VD Střekov, potápěčský průzkum, prohlídka horních vrat VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019
Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 01.03.2019 28.03.2019 10:00
Průběžná a odborná údržbu zahrady u objektů Povodí Vltavy, státní podnik, na adrese sídla objednatele: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha – Smíchov
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 25.03.2019 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod (předběžná tržní konzultace)
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 28.02.2019
Zpracování dat o jakosti surové vody podzemních a povrchových vod pro potřeby nitrátové směrnice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 28.02.2019 18.03.2019 13:00
Labe a Úpa, Jaroměř, sečení břehových porostů, ř. km 1014,7 – 1016,5 a 0,000 - 0,260
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 14.03.2019 09:45
Stravování zaměstnanců správy Povodí Odry, státní podnik (zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ)
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 27.02.2019 20.03.2019 10:00
Liščí potok, Hejtmánkovice, sečení břehových porostů, ř. km 0,800 – 5,600
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 14.03.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016