Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zakoupení ramene - Menzi Muck A61
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 30.11.2019 00:00
Rekonstrukce pavilonu ryb
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Zadáno 31.10.2019 26.11.2019 10:00
Přístřešek na uskladnění strojů před vlivy počasí v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 14.11.2019 11:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 2020 - Chomutov
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 15.11.2019 09:00
VD Březová - ocelové schodiště pod hráz
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 15.11.2019 10:00
Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 30.10.2019 16.12.2019 10:00
Rekonstrukce balvanitého skluzu na Šporce ve Skalici u čp. 329 - monitoring RP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2019 14.11.2019 09:00
VD Rozkoš, pěstební zásah do porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 13.11.2019 09:00
Dodávka pásového zavlažovače II.
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.10.2019 06.11.2019 09:30
Dezinfekce stájových a souvisejících prostor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 19.11.2019 09:00
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem – Levý břeh
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 24.10.2019 25.11.2019 10:00
Výukové video
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 23.10.2019 07.11.2019 16:00
Nákup vysokozdvižného vozíku (rok 2019) - III.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 13.11.2019 10:00
Zařízení IBM - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 07.11.2019 09:00
Servis osobních motorových vozidel ve flotile ÚHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 01.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016