Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace WC pro veřejnost na pobočce NZM Kačina
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2019 10.12.2019 15:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry část I. II., IV. - Pžedběžná tržní konzultace
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 29.11.2019 12.12.2019 13:00
VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2019 19.12.2019 10:00
Dodávka obědů 2020
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 11.12.2019 14:00
Zajištění informačních bezpečnostních konzultací
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 28.11.2019 17.12.2019 10:00
Geometrické plány staveb vodních děl – hrází Buzice a Žichovice
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 12.12.2019 10:00
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TBD v průběhu stavby
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 05.12.2019 10:00
Poptávkové řízení - Přístrojové vybavení pro hydrologická měření – malá lesní povodí
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 02.12.2019 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.11.2019 17.12.2019 11:00
Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 12.12.2019 09:00
GEODETICKÉ SLUŽBY 2020 – RÁMCOVÁ DOHODA
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 09.12.2019 09:00
Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, stupně 13 a 16 (č.st. 3041)
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 22.11.2019 12.12.2019 10:00
Poskytnutí licence SAS Visual Analytics včetně technické, uživatelské podpory a upgrade
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 21.11.2019 09.12.2019 10:00
Projektová a stavební dokumentace pro výstavbu skleníků v areálu VÚRV v.v.i. Praha (příprava podkladů k dotačnímu programu)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2019 04.12.2019 10:00
VD Hubálov, obnova jezu
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 21.11.2019 16.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016