Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 15.04.2019 14.05.2019 10:00
ŠP na Loučenském p. – rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 03.05.2019 09:00
Plynová kotelna v objektu č. p. 23, Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 10.05.2019 09:00
FVE Povodí Vltavy - Sázava
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 29.04.2019 10:00
MVE Štvanice – modernizace generátorů
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 11.04.2019 30.05.2019 10:00
Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 26.04.2019 09:00
Ex-post evaluace programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 23.04.2019 10:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 30.04.2019 09:00
Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury pro rok 2019
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 18.04.2019 14:00
Dodávka dronu pro zajištění sběru dat z pokusů pomocí bezpilotního létání
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 18.04.2019 10:00
Úklidové služby pro NZM, pobočka Praha 2019
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Zadáno 08.04.2019 06.05.2019 11:00
ČS Podhora - rekonstrukce výtlačného a gravitačního řadu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 08.04.2019 30.04.2019 09:00
Uspořádání mezinárodních konferencí na téma bioodpady a provedení testů zralosti metodou NIRS z důvodu hodnocení kvality kompostů pro VÚZT, v.v.i. Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.04.2019 25.04.2019 08:00
Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod za období 2016-2018
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019
Administrace veřejných zakázek pro projekt PROFISH
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 15.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016