Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 4ks limnigrafických stanic
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2019 17.07.2019 10:00
ČS Podhora - výstavba nové garáže pro traktor a příslušenství
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 16.07.2019 10:00
Krmný a nastýlací vůz
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2019 17.07.2019 09:00
ZKT Bohunický potok, ř.km 3,480-3,607
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 12.07.2019 10:00
Nákup kancelářských potřeb 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 25.06.2019 15:10
Trusovický potok, Bohuňovice – optimalizace koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 24.06.2019 10.07.2019 09:30
Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 03.07.2019 10:00
VD Vysoké Veselí, pěstební zásahy, II. a III. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 15.07.2019 09:00
VD Roudnice n.L., Č.Kopisty, Lovosice, oprava odlehčovací drenáže
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 08.07.2019 09:00
„DVT Olešná, IDVT 10267361, ř. km 6,620 – 7,270, Nová Olešná – oprava koryta“
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2019 10.07.2019 10:00
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Zadáno 18.06.2019 04.07.2019 10:00
Výměna nosné konstrukce mostku Na Splavech
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zrušeno 18.06.2019 10.07.2019 09:00
VD Orlík – rekonstrukce kuželových uzávěrů v RCH 2 ICH 1
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019 09.07.2019 10:00
Lodní zdvihadlo Orlík – technickoekonomická studie
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 09.07.2019 10:00
Tvorba dvou informačních videí k tématu resortu zemědělství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 27.06.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016