Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Josefův Důl, oprava komunikace pod BH (PD)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 06.06.2019 08:30
Budova závodu Jablonec n.N., rekonstrukce izolace střechy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 06.06.2019 08:45
VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 22.05.2019 24.06.2019 10:00
MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE + vyvedení výkonu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 10.06.2019 09:00
„Jez Bělov, provozní budova – zajištění statiky objektu“
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 09:00
Dobrovická stoka (IDVT 10179268), oprava koryta, ř.km 0,000-1,400
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 06.06.2019 10:00
VD Trnávka - odstranění nánosů
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 21.05.2019 20.06.2019 10:00
Ichtyologická hodnocení kvality rybích společenstev zájmových lokalit ve vazbě na požadavky ÚRH a RS
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 05.06.2019 09:00
Nákup originálních tonerů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 29.05.2019 10:00
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 20.05.2019 26.06.2019 09:00
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000-0,342, oprava koryta
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 03.06.2019 10:00
VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli – monitoring RP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 03.06.2019 09:00
Poskytování odborných služeb pro zpracování studie proveditelnosti
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 23.05.2019 10:00
PPV - oprava betonového pláště
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 07.06.2019 10:00
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 17.05.2019 13.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016