Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum) - tržní konzultace
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 31.07.2019 15.08.2019 10:00
VD Klavary - stavebně technický průzkum středního jezového pole při zahražení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 23.08.2019 09:00
Zabezpečení bývalé kotelny v areálu VÚŽV
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 28.08.2019 09:45
Kancelářská technika a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2019 12.08.2019 11:00
Oprava parketové podlahy sálu Císařského hostince
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2019 20.08.2019 09:00
Realizace kontaktních a doplňkových akcí za účelem informovanosti široké veřejnosti a prezentace v otázce sladkovodní akvakultury pro roky 2019 a 2020
Zařízení služeb MZe s.p.o.
nadlimitní Zadáno 29.07.2019 29.08.2019 11:00
Dodávka elektřiny na rok 2020 a 2021
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.07.2019
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.07.2019
Podvalník 2 ks, nosnost min. 13 t
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2019 06.08.2019 09:00
Dodávka ponorných čerpadel
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 25.07.2019 15.08.2019 10:00
Stavební úpravy sociálního zařízení v hl. budově VÚŽV
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 09:45
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Hamry, Křižanovice a Vrchlice
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 11:00
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Souš a Josefův Důl
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 11:00
Znalecké posudky pro akci „Dědina, Mělčany - suchá retenční nádrž“
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 06.08.2019 09:00
PVN I a PVN II - opravy kalníkových šachet č. 2, 2A, 9, 20, 24 - ETAPA I
Povodí Ohře, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.07.2019 09.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016