Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jez Podolí - výměna vaku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 29.01.2024 19.02.2024 10:00
Rámcová smlouva o nakládání s odpadem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2024
Bělá, ř. km 6,975 – 7,140, Boskovice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 29.01.2024 14.02.2024 09:30
Bílý potok, ř. km 0,000 – 1,504, Veverská Bítýška, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 29.01.2024 23.02.2024 09:00
PS Blansko - rekonstrukce, II. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 26.01.2024 28.02.2024 10:00
Baťův kanál, Vnorovy - domek obsluhy PK
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2024 07.02.2024 09:00
Jez Kunovský les, provozní budova - kompletní oprava střechy
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2024 06.02.2024 09:00
Zajištění úklidových služeb Praha Motol 2024 - 2026
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Zadáno 25.01.2024 07.03.2024 09:00
Dřevnice, stupeň Malenovice, rekonstrukce – migrační prostupnost
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 25.01.2024 16.02.2024 10:00
Dodávka odčervovacích přípravků
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024 15.02.2024 10:00
Vakcinace koní dle zadaného vakcinačního schématu
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024 15.02.2024 10:00
Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2024
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.01.2024 12.02.2024 10:00
Zajištění průvodcovských, pokladních a informačních služeb pro prezentaci NZM Kačina v roce 2024
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024 07.02.2024 10:00
Mrlina, Kopidlno, probírka břehového porostu, ř. km 30,650 - 31,00
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024 12.02.2024 09:00
VD Nechranice – pěstební péče o výsadbu 2024-2028
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024 07.02.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016