Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva, měření emisí, provozně - technický úsek Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019
Lodhéřovský potok, ř.km 5,650-6,950, Lodhéřov-úprava koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 10.06.2019 10.07.2019 10:00
Dodávka vozidla kategorie M1, vyšší střední třídy 4x4, soutěž přes DNS
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2019 10.07.2019 14:00
Studie proveditelnosti posílení vodních zdrojů VD Rozkoš
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 10:00
Zajištění závodního stravování, včetně provozu kantýny pro zaměstnance, v objektu ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 19.06.2019 10:00
Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásném Buku u mostu na Zahrady
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 11:00
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2019 (opakování Části 2)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 17.06.2019 10:00
VD Křímov , DH - oplocení
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 20.06.2019 10:00
Příprava OP Rybářství 2021 - 2027
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 05.06.2019 26.06.2019 13:00
Úprava areálových inženýrských sítí VŘMR II
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 20.06.2019 10:00
Dodávka chemických přípravků na ochranu rostlin 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 17.06.2019 09:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Hodnocení 31.05.2019 02.07.2019 10:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019, 1. část Speciální nákladní automobil 4x4 kategorie N2 s nástavbou
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 31.05.2019 02.07.2019 10:00
Analýza bezpečnostních rizik informačních aktiv a vypracování návrhu bezpečnostních opatření pro jejich snížení
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 20.06.2019 10:00
Autokláv
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 19.06.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016