Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy bytu v budově NZM Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.01.2020 21.01.2020 14:00
Dodávka nových užitkových vozů
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 21.01.2020 13:00
Mandava ve Varnsdorfu u Kočky
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 06.01.2020 23.01.2020 09:00
Ještědský potok v Křižanech naproti eč. 11
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 21.01.2020 09:00
Jez Varnsdorf - sanace průsaků ve středním pilíři
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2020 21.01.2020 09:00
Prověřování finančních a nefinančních informací o klientech a identifikace varovných signálů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2020 13.01.2020 10:00
Oprava LB a PB zdi Svitávky v Kunraticích u čp. 250
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2020 17.01.2020 09:00
Postřiky
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Zadáno 20.12.2019 22.01.2020 09:45
VT Lomná, km 1,900, rekonstrukce jezu (č.st. 4054)
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 20.12.2019 18.02.2020 10:00
Nákup 10 ks kalových čerpadel
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2019 13.01.2020 10:00
Dodávka 2 kusů užitkových vozů N1 s chladícím agregátem pro svoz vzorků
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2019 15.01.2020 14:00
Zajištění tisku pro rok 2020
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2019 16.01.2020 14:00
Nákup licencí Oracle pro potřeby předtiskové kampaně MZe 2020 včetně podpory na 24 měsíců
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 19.12.2019 24.01.2020 10:00
Nákladní automobily nad 3,5t - 2019, 2. část Terénní nákladní automobil 6x6 sklápěcí
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Vyhodnoceno 19.12.2019 17.02.2020 10:00
Zajištění přípravy a dovozu obědů pro rok 2020
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016