Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Strečová fólie a síťovina
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 05.06.2019 09:00
Poskytnutí podpory licencí Microsoft Premier support
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 27.05.2019 10:00
STUDIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 2019
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 30.05.2019 10:00
Opakování: Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 10:00
Vedení účetnictví pro v.v.i.
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2019 11.06.2019 12:00
Servisní smlouva pro multifunkční zařízení XEROX
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 27.05.2019 10:00
Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic – IG průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 30.05.2019 09:00
Oprava dlažeb na Sprévě (HVT 18) v Jiříkově za nádražím
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 31.05.2019 10:00
Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,600-0,900 – vrtný průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 30.05.2019 10:00
Nákup tiskopisů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 28.05.2019 08:00
Rozšíření funkcionality systému pro správu registračních procesů 2019
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
nadlimitní Zadáno 14.05.2019 18.06.2019 11:00
Síťový balancer - F5 - BIG-IP SERVICE
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 29.05.2019 09:00
Dodávka mobilního nábytku pro vodohospodářskou laboratoř v Českých Budějovicích
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 13.05.2019 03.06.2019 10:00
Skořenický potok, Koldín, rekonstrukce opevnění, ř.km 5,060 - 5,180
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 09:00
Slepá ramena Labe v Pardubicích, Cihelna ř.km 968,100 a Brozany ř.km 970,70 , odstranění a údržba stromů v havarijním stavu, provedení náhradní výsadby
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016