Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, Neratovice – Hřensko, ř. km 848,8 – 726,6, vypěnění plovoucích plavebních znaků PUR pěnou
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2023 30.03.2023 10:00
Rámcová dohoda - Rozvoj SOFA SignPoint
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2023 28.03.2023 10:00
VD Nechranice - monitoring 2023 a 2024_ abraze LB (Oáza - III. etapa)
Povodí Ohře, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.03.2023 28.03.2023 10:00
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 09.03.2023 14.04.2023 09:00
Zajištění provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2023+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.03.2023 19.05.2023 10:00
OOPP boty do terénu III
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023
Aktualizace záplavového území Bečvy po realizaci PPO Hranice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 20.03.2023 09:00
Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 07.03.2023 14.04.2023 10:00
Užívání aukčního portálu VARS
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2023
Vypracování odborného posudku na určení výše rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2023
VD Bolešský rybník – rekonstrukce bezpečnostního přelivu, výpustného zařízení, odtěžení nánosů ve zdrži
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 22.03.2023 10:00
Kancelářská technika a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 21.03.2023 09:00
Nákup dovybavení vozidel pick-up 4x4
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 10.03.2023 10:00
Smlouva o vzájemné součinnosti při provozování vodního díla "Labe, Děčín zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 02.03.2023 00:00
PS Jičín, východ, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 16.03.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016