Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Novodomský potok, IDVT 10239422, ř.km 0,124 – 0,610, Kaplice – oprava opevnění
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2018 06.09.2018 10:00
kompresor pro fermentační technologie
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2018 30.08.2018 14:00
Vyvíječ páry pro fermentor včetně úpravny vody a instalace
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2018 30.08.2018 14:00
OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, SOUVISEJÍCÍ ÚSCHOVA A SPRÁVA CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
nadlimitní Zadáno 21.08.2018 01.10.2018 13:00
Box pro anaerobní kultivaci včetně montáže a zaškolení
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2018 10.09.2018 13:00
Odborný posudek povodňových škod a určení výše rezervy na opravy hmotného majetku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018
Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 17.08.2018 12.11.2018 10:00
Rámcová dohoda o úpravě funkcionalit IS GINIS
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018 29.08.2018 09:00
Outsourcing role hlavního architekta
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 26.09.2018 10:00
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav II - část I - Demolice stávajících stavebních objektů a hrubé terénní úpravy
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Zadáno 16.08.2018 19.09.2018 10:00
Propagační předměty ÚHÚL a lesní pedagogika
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 03.09.2018 10:00
Vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV – dopady intervencí na stav organické hmoty, biologickou aktivitu v půdě a erodovatelnost půdy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 15.08.2018 17.09.2018 10:00
VD Lipno - přístav, DSP a DPS, AD stavby
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 30.08.2018 10:00
Drnový potok, ř. km 3,21 - 4,00, Klatovy, odstranění nánosů z úpravy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 03.09.2018 10:00
VD Klecany – oprava technologie středního jezového pole
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 29.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016