Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Audit účetních závěrek a výročních zpráv státního podniku za kalendářní roky 2019 - 2021
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2019 06.02.2019 09:00
Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ „PRAIS“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 21.01.2019 23.04.2019 13:00
Znalecké posudky pro oblast "Hradecko - Liberecko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2019 04.02.2019 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví - rok 2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.01.2019 01.02.2019 09:00
Dodávka vakcinačních přípravků včetně vakcinace a dodávka odčervovacích přípravků
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2019 05.02.2019 09:00
Obnovení části HAHA příkopu na zámku Kačina
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2019 29.01.2019 11:00
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav – Stavba depozitáře
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Zadáno 18.01.2019 25.03.2019 11:00
Zajištění prezentace PRV, CSV a partnerů na veletrhu Země živitelka 2019 a 2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 17.01.2019 05.03.2019 10:00
Lotus Notes - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 31.01.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 VÚRV
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 08.02.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 VÚVeL
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 29.01.2019 09:00
DVT Srbický p., ř. km 2,920 – 5,420, Krchleby, oprava břehových nátrží a výchovná probírka BP
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2019 29.01.2019 10:00
DVT Kucínský potok, ř. km 0,05 a 0,25, Příchovice, oprava kamenných stupňů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2019 29.01.2019 10:00
Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 15.01.2019 20.02.2019 09:30
VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti – IG průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016