Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Klíčava – nový CCTV a EZS
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 20.11.2018 11.12.2018 10:00
Kolový traktor
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Zadáno 16.11.2018 05.12.2018 09:45
VD Očihov - funkční objekty - průzkumné práce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 04.12.2018 10:00
Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka, CZ - Studie analýza rizik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 03.12.2018 10:00
Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2019
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 29.11.2018 10:00
Mandava ve Varnsdorfu - Lidická ulice – projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 29.11.2018 10:00
Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa)
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 14.11.2018 10.01.2019 10:00
Zajištění služeb ostrahy majetku 2019–2021
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Zadáno 13.11.2018 17.12.2018 10:00
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 29.11.2018 10:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku 2019-2020
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 21.11.2018 09:00
Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.11.2018 21.11.2018 10:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - stavební část
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018
GPS monitorovací systém
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 21.11.2018 09:00
Bílina,ř. km 1,065-1,158 - rekonstrukce u ČD
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 07.11.2018 27.11.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016