Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Monitoring vozidel
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 23.05.2018 09:00
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov“ (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 17.05.2018 08:00
Rybníky Výsluní, Nový rybník – rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 03.05.2018 05.06.2018 10:00
Dokončení kanalizace a zrušení žumpy
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2018
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 14.05.2018 10:00
Programovatelný zamrazovač do ultranízkých teplot
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 17.05.2018 13:00
ČOV Babice, rekonstrukce na jímku na vyvážení, ČOV Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do kanalizace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 15.05.2018 09:20
Výcviková budova pro získávání včelích produktů - výukové vybavení - vosková část
Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2018 15.05.2018 11:00
Outsourcing role hlavního IT architekta 2018 II
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 14.05.2018 10:00
Přístav Mělník, odstranění nánosů, oprava vázacích prvků a přístavní zdi
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 02.05.2018 24.05.2018 10:00
Osoblaha - Jindřichov km 22,000-27,500, stavba č. 2865
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 02.05.2018 21.05.2018 10:00
Jezdecká sedla pro koně na rok 2018-2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zadáno 02.05.2018 01.06.2018 09:00
Stabilizace pravého břehu VT Olše
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 30.04.2018 06.06.2018 13:00
VD Nechranice – sanace abrazí LB (Oáza) – III. etapa
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadáno 27.04.2018 07.06.2018 10:00
Prezentace plánu významných stavebních a souvisejících veřejných zakázek
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 27.04.2018 22.05.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016