Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu a rozvoj aplikace ERMA2 2019+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.02.2019 04.04.2019 13:00
Zajištění provozu a rozvoj centrálního registru vodoprávní evidence 2019+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.02.2019 04.04.2019 13:00
Geodetický GNSS přijímač s příslušenstvím
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.02.2019 19.03.2019 10:00
Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozpadu světla
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 07.03.2019 10:00
Aktualizace národních plánů povodí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 26.02.2019 29.03.2019 10:00
Konfokální mikroskop
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
nadlimitní Zadáno 22.02.2019 26.03.2019 10:00
Poskytování provozní podpory a rozvoje IS PPP, Registru POR a Registru subjektů 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019
Servisní služby Microsoft
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 11.03.2019 10:00
Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 22.02.2019 14.05.2019 09:00
Instalace sloupků zásuvkové skříně včetně svodů, datových a signálních kabelů (SO 02 Kurkovo jezírko)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 28.03.2019 09:00
PK Hořín – modernizace systémů EPS a EZS
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 11.04.2019 10:00
Průvodcovské služby na pobočce NZM Kačina 2019
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 05.03.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zadáno 21.02.2019 26.03.2019 09:00
Nákup produkční tiskárny
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 04.03.2019 10:00
Rekonstrukce místnosti 303 a sociálního zařízení ve 3. patře budovy A v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 25.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016