Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V ROCE 2019 - AKCE NA PODPORU EXPORTU
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.11.2018 03.01.2019 10:00
Technické plyny na rok 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 13:00
Outsourcing role specialisty na monitoring a bezpečnostní infrastrukturu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 13.12.2018 10:00
Baťův kanál, čištění rejd PK
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 10:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 06.12.2018 09:00
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Zadáno 27.11.2018 11.12.2018 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 10.12.2018 09:00
VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu, dodatečné práce - dočasné provizorní hrazení
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018
Rámcová smlouva, technické plyny, provozně - technický úsek Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018
Znalecké posudky pro oblast "Roudnicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Neratovicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Mělnicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Lovosicko - Děčínsko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Kolínsko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Čelákovice"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 12.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016