Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chemické přípravky na rok 2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 19.03.2019 09:00
VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 25.03.2019 09:00
VD Střekov, potápěčský průzkum, prohlídka horních vrat VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019
Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 01.03.2019 28.03.2019 10:00
Průběžná a odborná údržbu zahrady u objektů Povodí Vltavy, státní podnik, na adrese sídla objednatele: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha – Smíchov
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 25.03.2019 10:00
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod (předběžná tržní konzultace)
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 28.02.2019
Zpracování dat o jakosti surové vody podzemních a povrchových vod pro potřeby nitrátové směrnice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 28.02.2019 18.03.2019 13:00
Labe a Úpa, Jaroměř, sečení břehových porostů, ř. km 1014,7 – 1016,5 a 0,000 - 0,260
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 14.03.2019 09:45
Stravování zaměstnanců správy Povodí Odry, státní podnik (zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ)
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 27.02.2019 20.03.2019 10:00
Liščí potok, Hejtmánkovice, sečení břehových porostů, ř. km 0,800 – 5,600
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 14.03.2019 09:30
Dřevíč, Velký Dřevíč, sečení břehových porostů, ř. km 0,100 – 2,300
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 14.03.2019 09:15
PS Jičín, MVN, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 14.03.2019 09:00
Pořízení služby Maintenance, Podpora, Reparametrizace a Optimalizace firewallů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 27.02.2019 18.03.2019 10:00
Monitorovací výbory a konference OP Rybářství (2019-2021)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 11.03.2019 10:00
Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2019+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 26.02.2019 25.03.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016