Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zrušeno 04.12.2018 17.01.2019 09:00
Dodávka a montáž mačkací linky obilovin
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 04.12.2018 25.01.2019 09:00
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zrušeno 04.12.2018 09.01.2019 09:00
Servis HW - EDS - tech.podpora, náhr.díly
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2018
Software na řízení a správu procesů/servisních požadavků organizace
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2018 14.12.2018 14:00
ultrazvuková čistička
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 03.12.2018 10.12.2018 10:00
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory, Český les) v letech 2019-2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.11.2018 01.02.2019 10:00
Úpa, Úpice - Suchovršice, kácení a pěstební zásahy, ř. km 32,600 - 37,450, I. a II. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 17.12.2018 09:10
Úpa, Trutnov, kácení a pěstební zásahy, ř. km 47,500 - 51,900, I. a II. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 17.12.2018 09:00
MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 11.12.2018 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V ROCE 2019 - AKCE NA PODPORU EXPORTU
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.11.2018 03.01.2019 10:00
Technické plyny na rok 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 13:00
Outsourcing role specialisty na monitoring a bezpečnostní infrastrukturu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 13.12.2018 10:00
Baťův kanál, čištění rejd PK
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 10:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 06.12.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016