Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 18.04.2019 20.06.2019 10:00
VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 06.05.2019 09:30
VD Jesenice - abraze břehů, část E, 1. Etapa - projektová dokumentace DSJ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 03.05.2019 10:00
VD Morávka - rekonstrukce MVE
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019
Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu na rok 2019 - 2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 16.04.2019 16.05.2019 10:00
Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zadáno 16.04.2019 05.06.2019 09:00
Lomský p. (Lom) - opevnění koryta a krycí desky v KP-projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 24.04.2019 09:00
VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 15.04.2019 14.05.2019 10:00
Plynová kotelna v objektu č. p. 23, Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 10.05.2019 09:00
MVE Štvanice – modernizace generátorů
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 11.04.2019 30.05.2019 10:00
Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 26.04.2019 09:00
Ex-post evaluace programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 23.04.2019 10:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 30.04.2019 09:00
Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury pro rok 2019
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 18.04.2019 14:00
Dodávka dronu pro zajištění sběru dat z pokusů pomocí bezpilotního létání
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 18.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016