Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kyvetových testů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 15.02.2019 10:00
ISVS Voda „Upgrade ISyPo, GISyPo, CEVT pro realizaci úsekového modelu“
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019
Zajištění tisku pro rok 2019
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2019 12.02.2019 14:00
Rekonstrukce interiérů budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 1. etapa - Předběžná třžní konzultace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2019 04.02.2019 12:00
Dodávky obědů
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 07.02.2019 13:00
Zajištění recepční služby pro SVÚ Olomouc
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 07.02.2019 13:00
Postřiky
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Zadáno 24.01.2019 13.02.2019 09:45
Vymezení věcných břemen konstrukčních prvků vodních děl určených k plavebním účelům
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019
Osobní ochranné pracovní prostředky na rok 2019 (2. opakované zadání)
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2019 11.02.2019 12:00
Penetrační test ICS/SCADA systémů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2019 07.02.2019 09:00
Dodávka průmyslových hnojiv na rok 2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2019 07.02.2019 09:00
Audit účetních závěrek a výročních zpráv státního podniku za kalendářní roky 2019 - 2021
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2019 06.02.2019 09:00
Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ „PRAIS“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 21.01.2019 23.04.2019 13:00
Znalecké posudky pro oblast "Hradecko - Liberecko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2019 04.02.2019 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví - rok 2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zrušeno 21.01.2019 01.02.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016