Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Kostomlátky, rekonstrukce dělících zdí PK
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 23.05.2019 18.06.2019 10:00
VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 22.05.2019 24.06.2019 10:00
„Jez Bělov, provozní budova – zajištění statiky objektu“
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 09:00
VD Trnávka - odstranění nánosů
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 21.05.2019 20.06.2019 10:00
Ichtyologická hodnocení kvality rybích společenstev zájmových lokalit ve vazbě na požadavky ÚRH a RS
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 05.06.2019 09:00
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 20.05.2019 26.06.2019 09:00
VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli – monitoring RP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 03.06.2019 09:00
Poskytování odborných služeb pro zpracování studie proveditelnosti
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 23.05.2019 10:00
PPV - oprava betonového pláště
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 07.06.2019 10:00
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 17.05.2019 13.06.2019 10:00
Strečová fólie a síťovina
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 05.06.2019 09:00
STUDIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 2019
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 30.05.2019 10:00
Opakování: Interim evaluace Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 29.05.2019 10:00
Servisní smlouva pro multifunkční zařízení XEROX
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 27.05.2019 10:00
Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic – IG průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 30.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016