Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„VD Štvanice – oprava dolních vrat VPK“
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 29.08.2017 15.09.2017 10:00
„VD Štvanice – oprava středních vrat MPK“
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 29.08.2017 18.09.2017 10:00
„DVT Kastelský rybník - zvýšení bezpečnosti vodního díla při převádění povodně a zvýšení retenční schopnosti nádrže“
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 29.08.2017 27.09.2017 10:00
Odra - Bernartice jez km 68,855 (č.st.2213)
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2017
VD Šance, rekonstrukce ŘS MVE
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2017
DVT Ejpovický potok, ř.km 0,82-1,00, rekonstrukce úpravy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2017 13.09.2017 10:00
Zlonínský potok, Zlonín, Bášť, výsadba doprovodného porostu, LB + PB, ř. km 6,0 - 8,45 (IDVT 10185639)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2017 08.09.2017 08:00
Rekonstrukce koupelen
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 07.09.2017 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení úseku krajiny
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 07.09.2017 09:00
Poskytování jazykových kurzů
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 06.09.2017 10:00
Plavební komora Praha - Staré Město - IGP a STP
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 12.09.2017 10:00
Dodávka vysokozdvižného vozíku
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2017 12.09.2017 09:30
Výběrové šetření pro sledování ekonomiky pěstování školkařských výpěstků ovocných a okrasných druhů za rok 2015 a 2016
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 05.09.2017 10:00
VN Osnice - odbahnění nádrže
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 24.08.2017 22.09.2017 10:00
Morava, Napajedla, řkm 161,700 - 161,975, oprava LB hráze
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Hodnocení 24.08.2017 11.09.2017 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016