Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veterinární služby pro rok 2024
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2024 26.01.2024 14:00
PS Čáslav, instalace FVE
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 01.02.2024 09:00
Oprava krovu a střešního pláště objektu stájí ve Slavicích
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 17.01.2024 16.02.2024 09:00
Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA II 2024 - 2026
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2024 29.01.2024 09:00
Miroslávka, Troskotovice, v ř.km 4,300-5,525, úprava toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 16.01.2024 20.02.2024 09:00
Kurýrní služba - přeprava inseminačních dávek 2024
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2024 26.01.2024 14:00
OPRAVA POVRCHŮ KOMUNIKACÍ 5. ČÁST
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2024 24.01.2024 10:00
Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č. 1 v km 0,000 - 0,900
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 16.01.2024 01.02.2024 09:00
Řepkový a sójový extrahovaný šrot
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
podlimitní Zadáno 16.01.2024 01.02.2024 09:45
Nádrž Zlín, oprava bočního přelivu - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2024 26.01.2024 10:00
Zařízení pro přípravu ultračisté vody
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2024 29.01.2024 09:00
Suvenýry a propagační materiál
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2024 13.02.2024 09:00
VN Stará plovárna, oprava stavidlových uzávěrů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2024 23.01.2024 09:00
Zajištění prezentace PRV, CSV a partnerů na mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2024 a 2025
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 10.01.2024 13.02.2024 10:00
Dodávka hardware pro ASŘ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2024 25.01.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016