Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístřešek na uskladnění strojů před vlivy počasí v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 14.11.2019 11:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 2020 - Chomutov
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 15.11.2019 09:00
VD Březová - ocelové schodiště pod hráz
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 15.11.2019 10:00
Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 30.10.2019 16.12.2019 10:00
Rekonstrukce balvanitého skluzu na Šporce ve Skalici u čp. 329 - monitoring RP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2019 14.11.2019 09:00
VD Rozkoš, pěstební zásah do porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 13.11.2019 09:00
Dodávka pásového zavlažovače II.
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.10.2019 06.11.2019 09:30
Dezinfekce stájových a souvisejících prostor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 19.11.2019 09:00
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem – Levý břeh
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 24.10.2019 25.11.2019 10:00
Budova závodu Jablonec, havarijní oprava po zatečení střechou
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019
Budova závodu Jablonec, havarijní oprava po zatečení střechou
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019
Výukové video
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadávání 23.10.2019 07.11.2019 16:00
Nákup vysokozdvižného vozíku (rok 2019) - III.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 13.11.2019 10:00
Zařízení IBM - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 07.11.2019 09:00
Servis osobních motorových vozidel ve flotile ÚHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 01.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016