Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2: Zajištění podpory provozu a rozvoje systému DMS spisové služby MZe 2017+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 25.10.2017 15.12.2017 10:00
Dotazníkové šetření pro vyhodnocování opatření PRV – Dobré životní podmínky zvířat
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 02.11.2017 10:00
Hliníková loď s motorem a lodním přívěsem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 06.11.2017 09:00
Široký potok (Klášterec n. O.) - oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 03.11.2017 10:00
Veřejná zakázka na dodavatele expozic NZM Valtice
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Hodnocení 24.10.2017 30.11.2017 10:00
Nákup technických a speciálních plynů a pronájem tlakových lahví
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 23.10.2017 11.12.2017 10:00
Zajištění závodního stravování, včetně provozu kantýny pro zaměstnance, v objektu ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 08.11.2017 10:00
PS Roudnice n. L., úklid provozních objektů a kanceláří
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 08.11.2017 09:00
Labe, zdrž Brandýs nad Labem, kácení a výsadba doprovodného porostu, PB ř. km 866,00 - 867,00
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 25.10.2017 09:00
Přístup ke znalostní databázi v oblasti ICT
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 31.10.2017 10:00
DVT Nučický p. a přítoky, IDVT 10100483. 10276489, 10267864, 10239038; k.ú. Oleška, Nučice, Výžerky – obnova průtočného profilu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 03.11.2017 10:00
VD Janov, chodba SV - oprava nátěru potrubí SV
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 01.11.2017 10:00
VD Žermanice, modernizace monitorovacího systému, č.st. 4955
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Hodnocení 18.10.2017 29.01.2018 09:00
Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Dolní Vltavy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 06.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016