Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova serverovny ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
nadlimitní Hodnocení 18.07.2017 23.08.2017 10:00
Laterální kanál V-H likvidace sedimentů obratišť
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 31.07.2017 08:00
VD Orlík průzkum nátoků základových výpustí
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 31.07.2017 10:00
Mže, ř. km 22,67, VD Hracholusky, oprava oplocení areálu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2017 02.08.2017 10:00
VT Jáchymovský - údržba břehového porostu ř.km 3,680 - 5,000
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2017 27.07.2017 10:30
Jez Přerov – výměna hydraulických rozvodů a ovládání jezu“- projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.07.2017 26.07.2017 09:30
Dodávka přístroje spektrometr NIRS
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 31.07.2017 09:00
Dodávka automatu GPC
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 31.07.2017 10:00
Dodávka analyzátoru pro stanovení zrnitosti
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 31.07.2017 09:30
Dodávka automatického pH metru - 2 ks
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 31.07.2017 09:00
Dodávka kalorimetru
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 31.07.2017 08:00
Dodávka termogravimetru
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 31.07.2017 08:30
MVE Loket - oprava stavidlového uzávěru
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017
Homogenizátor 2 kusy
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017
Cidlina, Nový Bydžov, kácení na PB, ř. km 42,000 – 42,200 a Mlýnská Cidlina, výchovný zásah do břehového porostu, ř. km 0,000 – 0,233
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2017 01.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016