Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění rekognoskačních letů nad lesy v České republice za účelem zjišťování aktuálního stavu kůrovce v roce 2019
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 13.05.2019 10:00
Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Hodnocení 26.04.2019 03.07.2019 10:00
Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 25.04.2019 28.05.2019 10:00
Dodávka přístroje pro automatizované měření komplexní kvality preparátů DNA a RNA
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 10.05.2019 10:00
VD Mariánské Lázně – hospodářská budova – rekonstrukce budovy
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 13.05.2019 09:30
Dodávka 4 ks kolových traktorů
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Zadáno 24.04.2019 13.05.2019 09:00
Dodávka 4 ks kolových traktorů
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Zadáno 24.04.2019 13.05.2019 09:00
Modernizace veřejného osvětlení v areálu PŘ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 13.05.2019 10:00
Tiskové řešení pro PM, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 24.04.2019 28.05.2019 10:00
Zálohovací software
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 23.04.2019 09.07.2019 10:00
Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Vyhodnoceno 18.04.2019 20.06.2019 10:00
VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 06.05.2019 09:30
VD Jesenice - abraze břehů, část E, 1. Etapa - projektová dokumentace DSJ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 03.05.2019 10:00
Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu na rok 2019 - 2020
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 16.04.2019 16.05.2019 10:00
Nákup velkoplošné tiskárny
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 29.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016