Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sečení trvalých travních porostů 2024 – Zlínsko
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 13.03.2024 26.03.2024 09:10
Sečení trvalých travních porostů 2024 – Čejkovice
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 13.03.2024 26.03.2024 09:00
Sečení trvalých travních porostů 2024 – Velička + Okluky
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 13.03.2024 26.03.2024 09:05
Suchá nádrž Šporka – dokumentace EIA – doplnění požadavků KÚLK
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2024 28.03.2024 09:00
„Dodávky základních druhů chemikálií 2024–2027“
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Zadáno 12.03.2024 25.03.2024 10:00
Sečení trvalých travních porostů 2024 – Uherskohradišťsko
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 11.03.2024 22.03.2024 09:45
Sečení trvalých travních porostů 2024 – Blansko
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 11.03.2024 22.03.2024 09:15
Sečení trvalých travních porostů 2024 – Olomouc
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 11.03.2024 22.03.2024 09:30
Sečení trvalých travních porostů 2024 – Brno - sever
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 11.03.2024 22.03.2024 09:00
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2024–2025
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 11.03.2024 12.04.2024 10:00
VT Ostravice, Staré Město, km 25,300-25,600, oprava PB opevnění
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2024 28.03.2024 09:00
Analyzátor AOX/EOX
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 21.03.2024 09:00
MONITOROVACÍ VÝBORY A VÝROČNÍ KONFERENCE OP RYBÁŘSTVÍ 2021–2027 1.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 27.03.2024 13:00
PS Hradec Králové, Metuje, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 22.03.2024 09:00
PS Hradec Králové, Dřevíč a Liščí potok, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 21.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016