Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Klavary, oprava uložení transmise jezu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 21.03.2024 09:00
Bílá Nisa, Janov n.N., oprava koryta, ř.km 6,140 – 6,510
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2024 20.03.2024 10:00
Geodetické zaměření ZPMZ v ochranných pásmech nádrže Hamry
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2024 20.03.2024 09:00
Komunální traktor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2024 27.03.2024 09:00
zajištění expertních služeb pro Microsoft D365 Business Central
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2024 13.03.2024 10:00
Most přes Stř. Moravu, Hynkov – oprava hydroizolace, sanace povrchů spodní stavby a nosné konstrukce – PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2024 26.03.2024 09:00
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř. km 0,0-11,7 - dokončení rozpracované části díla
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 05.03.2024 11.04.2024 10:00
VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2024 26.03.2024 09:00
Revitalizace Rudoltičky a přítoků
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 04.03.2024 08.04.2024 10:00
Poptávkové řízení - nákup pelet březen 2024
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
mimo režim ZZVZ Zadávání 04.03.2024 12.03.2024 14:00
Oprava čistícího stroje na nátoku MVE Těšov, ř.km 22,587
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2024 20.03.2024 10:00
Trnávka, Trnava, km 5,734-5,870, úprava toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2024 21.03.2024 10:00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ – PROTOTYPOVÁ LABORATOŘ PROBIOVET
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2024 13.03.2024 12:00
Dodávka granulovaného krmiva pro pstruhy na období 2024-2028
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 01.03.2024 03.04.2024 10:15
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE - k veřejné zakázce VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK – Správce stavby II: UKONČENO
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2024 15.03.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016