Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Renault Midlum, oprava řídící jednotky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2019
DVT Úlický potok, ř.km 4,6 - 5,2, Úlice, opravy dlažeb a zdí
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 11.07.2019 09.08.2019 10:00
PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ A V TUZEMSKU V LETECH 2020 a 2021
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Vyhodnoceno 10.07.2019 12.08.2019 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Vyhodnoceno 10.07.2019 05.09.2019 10:00
Technické zhodnocení vstupních dveří do budovy NZM
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 31.07.2019 14:00
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem ICP/MS-HPLC
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Zadáno 10.07.2019 27.08.2019 09:00
Únanovka, ř. km 4,680 - 5,223, Těšetice, úprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 08.07.2019 07.08.2019 10:00
PoC pro zavedení IDM nástroje midPoint v prostředí PGRLF a.s.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 12.07.2019 10:00
PS Dvůr Králové n.L., západ, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 19.07.2019 09:00
Geometrické plány pro vyznačení vodních děl do KN
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Hodnocení 02.07.2019 19.08.2019 10:00
Personální zajištění realizace akce Dožínky na Letné 2019
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2019 16.07.2019 13:00
VD Slezská Harta - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí, č.st. 3732
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 01.07.2019 18.07.2019 10:00
PS Kostomlaty, oprava fasády provozní budovy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 22.07.2019 09:00
Zajištění mediální publicity, informačních a edukačních projektů
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 11.07.2019 09:00
Dodávka skříně pro klíčení rostlin
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 12.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016