Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Štorchova příkopa Rakvice, ř.km 0,0 – 2,9 – úprava toku - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2020 19.02.2020 10:00
„VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení“ - předběžná tržní konzultace
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Vyhodnoceno 06.02.2020 18.02.2020 09:30
Podolský potok - Rýmařov km 6,096 - 6,215
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Vyhodnoceno 06.02.2020 27.02.2020 10:00
VD Humenice - rekonstrukce uzavěrů spodních výpustí
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 24.02.2020 10:00
Modernizace měření VD Jezu Jiřetín
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 05.02.2020 28.02.2020 09:00
ICP spektrometr
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 04.02.2020 24.02.2020 10:00
Labe,Pardubice,LB,ř km 965,70-967,30 , ošetření stromů včetně památných dubů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 11.03.2020 09:00
Labe ,zdrž Týnec nad Labem, PB a LB, ř km 936,10-938,40,pokácení 14 ks topolů kanadských
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 19.02.2020 09:00
Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Zadáno 31.01.2020 06.03.2020 11:00
VD Vír II, přeliv – oprava – projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2020 13.02.2020 10:00
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020
Rámcová dohoda - sběr semenného materiálu a částí rostlin do Národní banky osiva a explantátů
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2020 11.02.2020 09:00
Výběr pověřené osoby podle zákona č. 154/2000 Sb.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.01.2020 04.03.2020 10:00
Dřevnice, Kašava, km 32,285 – oprava stupně limnigrafu a km 34,979-35,060, oprava opevnění koryta toku a oprava stupně - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2020 17.02.2020 10:00
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 20.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016