Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 16.01.2020 06.02.2020 10:00
Slavkovický p., ř. km 3,210 – 4,200, Slavkovice, oprava zdí
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Hodnocení 15.01.2020 19.02.2020 09:00
VD Křižanovice, oprava nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 30.01.2020 09:00
Dodávka, montáž a instalace skleníků - II. fáze, v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
podlimitní Zadáno 13.01.2020 29.01.2020 10:00
VD Předměřice, oprava nástaveb jezových pilířů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 29.01.2020 10:00
Vozidlo M1 c-SUV 4x4
Povodí Ohře, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.01.2020 30.01.2020 10:00
Dodávka vakcinačních přípravků včetně vakcinace a dodávka odčervovacích přípravků
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 21.01.2020 09:00
Geometrické plány ochranných hrází – levý břeh Vltavy v Českých Budějovicích
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.01.2020 24.01.2020 10:00
Dodávky obědů pro SVÚ Olomouc 2020
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 23.01.2020 13:00
Zajištění recepční služby pro SVÚ Olomouc 2020
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 23.01.2020 13:00
Poskytování odborných služeb v oblasti ICT bezpečnosti a kyberbezpečnosti
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 22.01.2020 10:00
Podpora a rozvoj systému e spis
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Zadáno 09.01.2020 20.01.2020 10:00
Rámcová smlouva, hutní materiál, závod Jablonec n. N. (PTÚ HK)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020
Vltava LB, ř. km 247,000 - 248,500 - Boršov nad Vltavou - údržba porostů.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2020 24.01.2020 10:00
Chuderovský p., ř. km 1,144-1,950 (Chuderov) - oprava a rekonstrukce opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2020 22.01.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016