Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka iontového chromatografu s vodivostním a tandemovým hmotnostně selektivním detektorem typu trojitého kvadrupólu (IC-MS/MS) a kapalinového chromatografu s DAD a FL detektorem (HPLC)
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Zadáno 24.07.2019 03.09.2019 09:00
Stavební úpravy sociálního zařízení v hl. budově VÚŽV
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 09:45
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Hamry, Křižanovice a Vrchlice
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 11:00
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Souš a Josefův Důl
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 11:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Vyhodnoceno 23.07.2019 28.08.2019 10:00
Znalecké posudky pro akci „Dědina, Mělčany - suchá retenční nádrž“
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 06.08.2019 09:00
PVN I a PVN II - opravy kalníkových šachet č. 2, 2A, 9, 20, 24 - ETAPA I
Povodí Ohře, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadáno 22.07.2019 09.08.2019 10:00
Vybudování sociálních zařízení v prostorách hlavního skladu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 06.08.2019 09:45
VD Hněvkovice – rozšíření provozní budovy, DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2019 05.08.2019 10:00
Oprava 4 ks typových hydraulických válců JS 500 (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 18.07.2019 05.08.2019 10:00
IT - technická podpora SSW - Servisní poplatek - IBM Tivoli Storage Manager
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2019 13.08.2019 09:00
Instalace elektroměrů s průběhovým měřením MVE a FVE firmou s registrací u Českého metrologického institutu a s centrálním zpracováním údajů – 2.blok
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 07.08.2019 10:00
Dodávka mulčovačů, ramena s mulčovačem a boční protiběžné lišty
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2019 30.07.2019 09:00
MVN Hostokryje, oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentu z nádrže
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 17.07.2019 15.08.2019 10:00
Stavební úprava bytové jednotky č. 7
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2019 06.08.2019 09:45
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016