Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Pardubice, jeřábnické práce při hrazení a vyhrazování jezových polí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2024 19.03.2024 09:00
Výmola, Úvaly, přírodě blízká protipovodňová opatření – geotechnický + stavebně technický průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 18.03.2024 10:00
VD Seč, rekonstrukce domu hrázného - vypracování DSJ + výkon IČ a AD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 18.03.2024 09:00
Traktory 2024
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 28.02.2024
1. část: 1 ks kolový traktor s výkonem min. 140 kW pro VHP Skotnice
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 28.02.2024 11.04.2024 10:00
2. část: 1 ks kolový traktor s lesnickou nástavbou s výkonem min. 100 kW pro závod Opava
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadáno 28.02.2024 11.04.2024 10:00
MVE Jesenice – modernizace TG4
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 14.03.2024 09:00
Zlatý potok – Zlaté Hory km 1,480 – 2,100, těžení nánosů
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 13.03.2024 09:00
VD Soběnov, ř. km 6,4 – odstranění nánosů
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 28.02.2024 25.03.2024 10:00
DWH a data-governance pro nové CRM D365 CE
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Zadáno 28.02.2024 21.03.2024 13:00
Úprava Bělé km 19,768 - 20,597 - odstranění PŠ (č.st. 5903)
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 12.03.2024 09:00
Pesticidy 2024
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
podlimitní Zadáno 27.02.2024 14.03.2024 09:45
Nákup chemikálií pro molekulární diagnostiku
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2024
nákup imunochemikálií a chem. pro serologicou diagnostiku
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2024
PPO Ústí n.L. - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ - SO 1.01
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2024 14.03.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016