Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod, výkon AD
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 16.04.2020 10:00
VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 06.03.2020 21.04.2020 09:00
Personální zajištění realizace projektu Poznej svého farmáře v roce 2020
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 16.03.2020 13:00
VD Slušovice, oprava strojovny regulačních uzávěrů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 17.03.2020 10:00
VDNM, čerpací jímky OČS - odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 16.03.2020 10:00
VN Ordějov - oprava výpustného objektu - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 17.03.2020 10:00
Oprava a rekonstrukce Křinice v Kyjovské ulici v Krásné Lípě
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 05.03.2020 25.03.2020 09:00
Potápěčské práce 2020
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 23.03.2020 09:00
DVT Hradišťský potok, Hříchovice, ř. km 7,605 - 7,835, úprava koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Hodnocení 05.03.2020 03.04.2020 10:00
Poskytování odborné pomoci dle Dohody ADR
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 24.03.2020 09:00
Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624 – IG průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020
Nákup užitkového vozu
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 16.03.2020 10:00
Vltava ř.km 17,55-17,60 Miřejovice – oprava opěrné zdi LB
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 27.03.2020 10:00
VD Orlík – oprava povrchových ochran a konstrukce segmentového uzávěru pole č. 2
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 25.03.2020 10:00
Zajištění monitoringu médií pro Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2020 13.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016