Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Granit Lipnice s.r.o. - rámcová smlouva na kamenivo
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024
Obec Radim - biologická likvidace odpadu - kompostárna
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024
WÜHNANOFF s.r.o. - rámcová smlouva na kamenivo
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 24.01.2024
Labe, Černěves, kácení 12 ks stromů (ř. km 805,6 – 806,1)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 06.02.2024 09:00
Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 23.01.2024 23.02.2024 09:00
Rozšíření licencí antiviru – vzdálená správa a ochrana koncových stanic
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2024 01.02.2024 09:00
VD Střekov, oprava těsnění a odrazných trámů dolních vrat VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2024 05.02.2024 10:00
OPŠ 07/2021- Jílovský potok Děčín - Jílové – 3., 7., 8. etapa
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 22.01.2024 09.02.2024 09:00
Bělá – Domašov km 25,500 – 27,800, odstranění PŠ 2021 (č.st.3841)
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 22.01.2024 20.02.2024 10:00
VD Mostiště, svážnice - oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2024 06.02.2024 10:00
„Ploučnice ve Františkově nad Ploučnicí“ - projektová dokumentace (DSP, DPS)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2024 05.02.2024 10:00
Veterinární služby pro rok 2024
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2024 26.01.2024 14:00
PS Čáslav, instalace FVE
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 01.02.2024 09:00
Oprava krovu a střešního pláště objektu stájí ve Slavicích
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 17.01.2024 16.02.2024 09:00
Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA II 2024 - 2026
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2024 29.01.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016