Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Rožátov, rekonstrukce systému provizorního hrazení štěrkové propusti
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020
Laboratorní rozbory pro VS Opočno v letech 2020-2022
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 10.02.2020 12:00
Zajištění závodního stravování, včetně provozu kantýny pro zaměstnance, v objektu ústředí ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 20.02.2020 10:00
Labe, Hradec Králové, oprava spárování opěrných zdí, ř.km 994,330 - 994,440
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 10.02.2020 10:00
Traktor H02 2916, oprava ruční brzdy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 22.01.2020 30.03.2020 10:00
Oprava vnitřní části střešního a obvodového pláště, včetně obnovy tepelné izolace na hale č.19-RCH
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 05.02.2020 00:00
Dodávka pásového cepového mulčovače robotického + valníkového přívěsu pro přepravu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 06.02.2020 09:00
VD Josefův Důl, technická pomoc - rešerše podkladů a dokumentů ke stavu AB pláště
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020
Bystřice, shybka Komárov, vyčištění shybky, ř. km 22,500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 06.02.2020 09:00
Napájení serverovny a doplnění silových okruhů
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 31.01.2020 14:00
Krmiva a krmné komponenty pro zvířata
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
nadlimitní Zadáno 20.01.2020 24.02.2020 09:45
Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2020 – 2021
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 20.01.2020 25.02.2020 10:00
Brusnický potok, Dolní Brusnice, kácení břehového porostu, ř.km 1,120 - 2,480
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 04.02.2020 09:00
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: TDI
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 16.01.2020 14.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016