Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka plynového chromatografu s ECD detektorem a autosamplerem
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka přívěsu pro přepravu rypadla
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka serverů telemetrického systému včetně upgrade licencí Telemat XL a nutného update centrál v lokalitách Chomutov, Terezín a Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka VW transporteru pro VHL
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka vyvážecího vleku 2 WD s hydraulickou rukou
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka 1 ks kolového traktoru
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka 1 ks lehkého užitkového vozidla s dvojkabinou skříňového
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka 1 ks tandemového podvalníku
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka 2ks jednobubnových navijáků do tříbodového závěsu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka 4 ks náhradních zdrojů UPS
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
DVT Otročínský potok - revitalizace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
DVT - Revitalizace vodního toku
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dyje, Bulhary, km 37,390 – 39,650, dosypání hrází
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Edukační loď
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Ervěnický koridor, vtokový objekt - oprava čistících strojů, česlí a dopravníku shrabků
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016