Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodatečné stavební práce - Zprůchodnění Liboce I., Odstranění migračních bariér v ř.km 0,000 - 8,700
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodávka 1 ks kolového traktoru
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka 1 ks lehkého užitkového vozidla s dvojkabinou skříňového
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka 1 ks tandemového podvalníku
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka 2ks jednobubnových navijáků do tříbodového závěsu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka 4 ks náhradních zdrojů UPS
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka a implementace aplikace pro Spisovou službu státního podniku Povodí Ohře
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka analyzátoru rtuti
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka licencí pro doménové a souborové servery pro Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka plynového chromatografu s ECD detektorem a autosamplerem
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka přívěsu pro přepravu rypadla
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka serverů telemetrického systému včetně upgrade licencí Telemat XL a nutného update centrál v lokalitách Chomutov, Terezín a Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka VW transporteru pro VHL
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka vyvážecího vleku 2 WD s hydraulickou rukou
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
DVT Otročínský potok - revitalizace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016