Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodatečné stavební práce - Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Havárie PB zdiva v České Kamenici u č.p. 215 a č.p.279 + LB zdiva u mostku Nerudova ul.
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Jez Jindřichov, ř.km 237,046 - vybudování rybího přechodu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce Jez Jindřichov, ř. km 237,046 - vybudování rybího přechodu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Klíšský p., ř.km 7,589-7,789 (Strážky) - oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Komora klapek Meziboří - oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - MVE EK – rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatečné stavební práce - MVE skluz Jirkov - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatečné stavební práce - Ohře - revitalizace LB ramene v Sokolově
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Ohře - revitalizace LB ramene v Sokolově
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Ohře, ř.km 208,120 (jez Černý Mlýn) - výstavba rybího přechodu
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Oprava Líseckého potoka v Lísce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Oprava Líseckého potoka v Lísce
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - OPŠ 08/2010 - Oprava a rekonstrukce Chrochvického potoka v Děčíně VII - Chrochvicích
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016