Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodatečné stavební práce - Revitalizace Bouřlivec - Lahošť - ř.km 5,788 - 6,328
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Revitalizace Svitávky - Božíkov (ř.km 1,600 - 2,400)
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Rybí přechod Hřensko, ř.km 0,030 - 0,130
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Úprava Bělského potoka II v Děčíně, ř.km 0,418-1,418
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - VD Březová- oprava segmentů, repase návodních šoupat, vyhřívání spodních výpustí a výroba těsnících čoček
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatečné stavební práce -VD Kamenička, odběrná věž - sanace průsaků, výměna technologického zařízení
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce VD Nechranice, přelivný objekt - sanace
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - VT Ašský p. - revitalizace, ř.km 0,000 - 3,930
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - VT Bílý Halštrov - revitalizace, ř. km 0,000 - 3,500
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Zprůchodnění Liboce I., Odstranění migračních bariér v ř.km 0,000 - 8,700
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno
Dodávka a implementace aplikace pro Spisovou službu státního podniku Povodí Ohře
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka analyzátoru rtuti
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka licencí pro doménové a souborové servery pro Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka plynového chromatografu s ECD detektorem a autosamplerem
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávka přívěsu pro přepravu rypadla
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016