Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RH Přísečnice - oprava zpevněných ploch, VD Přísečnice - oprava zpevněných ploch u vstupu do štoly
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozšíření sítě klimatických stanic měřící sítě VHD - II. etapa
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Rybí přechod Česká Lípa prádelna, ř.km 35,663
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2013 08:30
Sádky Koryčany - opevnění panely
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Sanace zdiva a oprava střechy garáže PŘ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní smlouva
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno
Sklad materiálu Veselí – oprava - statické zajištění
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
ŠP Chrochvice (Chrochvický p.) - odtěžení náplavů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
ŠP Hradiště - těžení náplavů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Stabilizace koryta VT Chřibská Kamenice v Dolní Chřibské č.p.57 - pan Bartoš
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Svitava, Svitavy-zvýšení kapacity koryta III. etapa – dokumentace pro provedení stavby
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
SW pro řízení stavebních projektů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Syčivka, ř. km 0,480 (Bílina) - hrubé česle
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Syčivka, ř. km 0,760-1,020 (Bílina) - oprava spárování
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016