Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sádky Koryčany - opevnění panely
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Sanace zdiva a oprava střechy garáže PŘ
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Servisní smlouva
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno
Sklad materiálu Veselí – oprava - statické zajištění
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
Stabilizace koryta VT Chřibská Kamenice v Dolní Chřibské č.p.57 - pan Bartoš
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Svitava, Svitavy-zvýšení kapacity koryta III. etapa – dokumentace pro provedení stavby
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno
SW pro řízení stavebních projektů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Syčivka, ř. km 0,480 (Bílina) - hrubé česle
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Syčivka, ř. km 0,760-1,020 (Bílina) - oprava spárování
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
ŠP Hradiště - těžení náplavů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
ŠP Chrochvice (Chrochvický p.) - odtěžení náplavů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Ohře, státní podnik
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadáno
Technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v roce 2014
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Zadáno
Teplá - oprava LB zdi u Galérie umění
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016