Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
5. Valašské Klobouky
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 26.06.2024 10:00
6. Vlachova Lhota
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 26.06.2024 10:00
7. Vlachovice
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 26.06.2024 10:00
8. Vysoké Pole
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 26.06.2024 10:00
Zvýšení kapacity stávajícího přístroje LB4200 pro měření alfa a beta aktivity ve vodách
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2024 25.06.2024 10:00
Nákup kancelářských potřeb nad rámec povinných komodit e-shopu MZe
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2024 21.06.2024 10:00
Z3, PTÚ Pardubice, vypracování geometrických plánů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 10.06.2024 12.06.2024 17:00
VD Souš, oprava nátěrů šoupat a potrubí vodárenského odběru
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2024 24.06.2024 09:00
Dodávky pohonných hmot prostřednictvím palivových karet 2024 - 2028
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2024 18.07.2024 07:30
Posouzení využitelnosti finančních nástrojů v OP Rybářství 2021–2027 a 2028+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 21.06.2024 10:00
VD Č. Kopisty, oprava horní aretace na pravém sektoru jezu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 20.06.2024 09:00
Dodávka centrálního datového uložiště
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 09.07.2024 10:00
Sbírkový evidenční systém Národního zemědělského muzea
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 27.06.2024 10:00
Dodávka plynového chromatografu
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2024 02.07.2024 09:00
VD Seč, oprava obkladu pod Vichštejnem
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Hodnocení 04.06.2024 20.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016