Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podvodní dozer Komatsu, oprava lžíce a podvozku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 18.06.2024 10:00
Bilanční hodnocení zásob podzemních vod a jejich jakosti v hydrogeologických rajónech 2140, 2151, 2152 a 2160 za hydrologické roky 2024 až 2029, včetně prognózy jejich vývoje
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Hodnocení 04.06.2024 20.06.2024 10:00
Morava, km 230,728-231,934 – přírodě blízká PO na pravém břehu a napojení levobřežního ramene – etapa IV.B – autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 14.06.2024 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s nebezpečnými chem. látkami a směsmi, 2024-2025
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 14.06.2024 09:00
Budovy Povodí Labe ve Špindlerově Mlýně, zajištění správy a údržby budov
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2024
Závlaha venkovních jízdáren v Kladrubech nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2024 27.06.2024 09:00
VD Pařížov, zajištění funkčnosti obtoku a spodních výpustí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2024 18.06.2024 09:00
Labe, Mlékojedy u Litoměřic – Libotenice, náhradní výsadba s následnou péčí, ř. km 790,07 – 803,5
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.05.2024 13.06.2024 09:00
Nákup vysokotlakého lisu
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2024 28.06.2024 09:00
Správa a údržba objektu NZM Ostrava
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 18.06.2024 10:00
Jez Bělov, oprava betonových konstrukcí jezu a oprava dlažeb - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2024 11.06.2024 09:00
Kancelářská technika a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2024 12.06.2024 10:00
Dodávka nesených pleček - 2ks
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2024 13.06.2024 09:00
Burkvízský potok – Linhartovy km 0,000 – 0,280 (č. stavby 5377)
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2024 07.06.2024 09:00
Tampelačka, Bělá u St. Paky, probírka břehového porostu OB, ř.km 0,000 - 0,778
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2024 12.06.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016