Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Užitková vozidla s chlazením nákladového prostoru
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 10.06.2024 23:55
Vrchlice, Kutná Hora, údržba břehového porostu dle dendrologického posudku, LB+PB, ř. km 3,000 - 4,500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 12.06.2024 09:00
Dodávka taxačního softwarového nástroje UKRTAX
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2024 11.07.2024 10:00
PK Smíchov - optimalizace velínu – DPS (BIM) II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2024 03.06.2024 10:00
HCL Domino - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2024 10.06.2024 10:00
Zajištění recepčních služeb, včetně příjmu, evidence, uskladnění a distribuce vzorků, zajištění pracovníků na výdej obědů, výpomoc na umývárně skla a svoz vzorků
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2024 10.06.2024 10:00
MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybí přechod
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2024 10.07.2024 10:00
Povodí Moravy, s.p., povodňová rizika pro 3. plánovací období PpZPR
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 24.05.2024 25.06.2024 09:00
Tvorovický potok, km 1,600 – 3,500, Měrovice nad Hanou – oprava opevnění, odstranění nánosů
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 24.06.2024 09:00
Dodávka prutových bran - 2ks
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2024 10.06.2024 09:00
Nákup lyofilizačního zařízení
Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 24.06.2024 10:00
Smlouva o dílo - grafické zpracování a tisk Výroční zprávy za rok 2023
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2024
Aktualizace národních plánů povodí pro roky 2027 až 2033
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 20.05.2024 21.06.2024 11:00
SLUŽBY VPN PRO ÚKZÚZ 2024 - 2028
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 26.06.2024 08:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - domácí spotřebiče
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2024 05.06.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016