Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
02.060 Opatření v úseku Brantice, OHO, DSpoP +DPS
Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 24.06.2024 10:00
PS Ml. Boleslav, oprava mostu přes náhon MVE Rožátov
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2024 04.06.2024 10:00
VD Brandýs n.L., oprava spadiště PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2024 04.06.2024 09:00
Mohelka, Mohelnice, oprava zdí a odtěžení nánosů, ř.km 0,400 - 0,580
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2024 03.06.2024 10:00
VD Karolinka, trafostanice – výměna transformátoru
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2024 30.05.2024 10:00
ŘSP, budova B, oprava střechy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2024 03.06.2024 09:00
VT Ostravice, Staré Hamry, km 44,610 - 45,446, oprava opěrné zdi
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2024 30.05.2024 09:00
Vltava ř.km 80,3 - 84,2 – osazení pevného plavebního značení
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2024 28.05.2024 10:00
Dodávka real-time PCR termocykleru
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2024 31.05.2024 09:00
Dodávka 5 ks multifunkčních chodbových tiskáren 2024
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2024 30.05.2024 09:00
Čistá, Arnultovice, opevnění PB u okálů, ř. km 1,520 – 1,730 - realizace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2024 29.05.2024 09:00
Kontroly mimoprodukčních funkcí rybníků 1
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 14.05.2024 30.05.2024 10:00
VDNM, střední přeliv, oprava elektroinstalace
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Hodnocení 14.05.2024 30.05.2024 10:00
Nákup elektromobilů
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadávání 14.05.2024
Nákup elektromobilů – část 1
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 08.07.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016