Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17938
Systémové číslo: P23V00000284
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-010155
Datum zahájení: 09.03.2023
Nabídku podat do: 14.04.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava a rekonstrukce koryta Mandavy ve Starých Křečanech v sedmi dílčích úsecích, které zahrnují výstavbu nových betonových zdí s obkladem líce, opevnění paty a dolní části břehu záhozem z lomového kamene, stabilizaci dna příčnými betonovými prahy. Součástí návrhu je oprava několika schodišť a sejmutí a znovu uložení několika lávek vč. úpravy a ochrany kabelové trasy vedení CETIN. Na třech místech bude použito speciální zakládání. V nutném rozsahu bude provedeno kácení dřevin a je navržena náhradní výsadba.
Zadavatel upozorňuje, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i odkup dřevní hmoty z pokácených stromů za cenu minimálně 700 Kč / 1 plm. Detailněji viz soupis prací SO 10 (Kácení) položka pořadové číslo (PČ) 25 , kód pol. 99701381R, název pol. "Odkup dřevní hmoty ". Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu min. 6 846 Kč bez DPH (výpočet: min. 700,- Kč x 9,78 plm).
Detailněji viz ZD, včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 795 352 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky